Follow
Михаил Левковский
Михаил Левковский
Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Історія педагогіки
Т АНГЛІЙСЬКИХ, НДОП ІНТЕЛЕКТУ
Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць., 3, 2006
3642006
Історія педагогіки: навч.-метод. посібник
МВ Левківський
К.: Центр учбової літератури, 2011
1222011
Історія педагогіки: навч. посіб.
МВ Левківський
Х.: ОВС, 2002
872002
Фізичне виховання студентів аграрних вищих навчальних закладів
ГП Грибан
Житомир: ПП Рута, 2012
742012
Деякі аспекти нової виховної парадигми: в контексті творчості АС Макаренка
ІД Бех, ОВ Вознюк, МВ Левківський
Педагогіка і психологія, 5-7, 2001
602001
Теорія і практика формування патріотизму старшокласників
РР Петронговський, МВ Левківський
" Полісся", 2003
502003
Історія педагогіки: навч.-метод. посіб.
МВ Левківський
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 137, 2007
492007
Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності
НМ Мирончук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2007
372007
Проблеми освіти у понятійній площині синергетики
МВ Левківський, ОВ Вознюк
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 51-55, 2003
242003
Формування відповідального ставлення до праці в школярів
МВ Левківський
К.: Педагогічна думка, 1996
241996
Відповідальність у структурі компетентності майбутнього вчителя
МВ Левківський
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 9-12, 2003
232003
Нові навчальні технології
МВ Левківський
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 14-18, 1999
211999
Інноваційні технології формування компетентності майбутніх учителів
МВ Левківський
Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін/За ред. ОА…, 2004
202004
Формування відповідального ставлення до праці учнів загальноосвітньої школи (історико-теоретичний аспект)
МВ Левківський
МП Драгоманова./МВ Левківський–К, 1994
201994
Історія педагогіки: навчально-методичний посібник
МВ Левківський
Житомир: ЖДПУ, 2003
192003
Транснаціональний характер діяльності ТНК: світовий досвід та українські реалії
ВМ Левківський
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління, 2014
132014
Інноваційні навчальні технології
МВ Левківський
Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2001
122001
Злиття та поглинання в стратегії зарубіжної експансії ТНК
ВМ Левківський
Науковий вісник Полісся, 2016
102016
Критерії та рівні розвитку відповідального ставлення до праці
МВ Левківський
Рідна школа, 54-56, 1993
101993
Принцип індивідуального підходу до учнів у творчій спадщині ВО Сухомлинського і ОА Захаренка
Л Березівська
Історико-педагогічний альманах, 20-26, 2010
82010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20