Василь Сутула
Василь Сутула
Харківська даржавна академія фізичної культури
Подтвержден адрес электронной почты в домене kharkov.ukrtel.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комплексный контроль в спорте
НВГ Алабин В.Г. Сутула В.А.
Теория и практика физической культуры, 43-45, 1995
1181995
Формування фізичної культури особистості–стратегічне завдання фізкультурної освіти учнів загалньоосвітніх навчальних закладів
В Сутула, Ю Васьков, Т Бондар
Спортивний вісник Придніпров'я, 29-36, 2012
812012
Здоров’я школярів як соціально-педагогічна проблема
ВО Сутула, ТС Бондар, ММ Кочуєва
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 295-304, 2010
542010
Физкультурология (проблемы и перспективы развития)
ВА Сутула
Харьков: Гелиос 176, 2004
322004
Предпосылки физкультурологии
ВА Сутула
Теория и практика физической культуры, 21-24, 2002
212002
Контроль в спорте
ВА Сутула, ВГ Алабин, ВГ Никитушкин
Харьков: Основа 6, 1995
211995
Некоторые противоречия в развитии современной теории спорта
ВА Сутула, Я Цзинь-Тянь, Я Инь-тянь
ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І …, 2001
182001
Предпосылки формирования в обществе потребности в здоровом образе жизни
ВА Сутула
Физическое воспитание студентов 6, 92-95, 2011
172011
О значимости некоторых факторов, влияющих на формирование в обществе потребности в здоровом образе жизни (по материалам социологического опроса жителей г. Харькова)
ВА Сутула, ИА Манжос, ИГ Беленькая, ЕН Калийниченко, ОВ Гресь, ...
Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти …, 2008
172008
Мотиваційні стимули, які визначають відношення учнів загальноосвітніх шкіл до шкільної фізичної культури
ВО Сутула, ТС Бондар, ММ Кочуєва, ВГ Сенченко
Слобожанський науково-спортивний вісник, 2004-207, 2008
162008
Системоутворювальна функція фізичної культури
ВО Сутула
Слобожанський науково-спортивний вісник, 118-121, 2014
152014
Базові ознаки фізичної культури особистості
ВО Сутула
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 186-192, 2012
132012
Значимість факторів, що впливають на формування у учнів загальноосвітніх шкіл потреби у здоровому способі життя
ВО Сутула, АС Бондар
Слобожанський науково-спортивний вісник.–Харків: ХДАФК, 46-49, 2008
132008
Биомеханика прыжка в длину
ВА Сутула, ЯЦ Тянь
Харьков: Шуст АИ, 2002
132002
Лабораторный практикум по спортивной метрологии: учеб. пособие
ВА Сутула
Харьков: ХГИФК, 1994.–68 с, 1994
131994
Теория физической культуры: научный миф или реальность?
ВА Сутула, ГВ Власов
Теория и практика физической культуры, 10-14, 2013
122013
Анализ особенностей личности спортсменов, занимающихся боксом
АБ Жадан, ВА Сутула, НГ Самойлов
Физическое воспитание студентов творческих специальностей, 18-24, 2005
122005
Основы физкультурологии
ВА Сутула
Харьков: Штрих, 2002
122002
Теоретико-методичні засади формування фізичної культури особистості в умовах цілісної соціальнопедагогічної системи: дис.... док. пед. наук.
ВО Сутула
Харків, 2012.–440 с, 2012
112012
Як бути зі здоров’ям школярів?
ВО Сутула, ТС Бондар, ЮВ Васьков
ВО Сутула, ТС 30, 2009
112009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20