Тетяна Пшенична / Tetiana Pshenychna
Тетяна Пшенична / Tetiana Pshenychna
Підтверджена електронна адреса в stu.cn.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Маркетингове забезпечення якості товарів в умовах СОТ
ТМ Пшенична
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 04 „Економіка та управління …, 2014
62014
Сучасний стан та перспективи розвитку ринку молока та молокопродуктів в Україні
ТМ Пшенична
22012
Здобутки і проблеми євроінтеграційних зрушень в Україні на сучасному етапі
ВБ Тропіна, НО Алєшугіна, ТМ Пшенична, НІ Холявко, ІІ Кичко, ...
Чернігів: ЧНТУ, 2018
12018
Formation of the quality management system of higher education institutions in a competitive conditions at educational market in Ukraine.
ТМ Пшенична, ВВ Жидок
Науковий вісник Полісся, 124-131, 2016
1*2016
Проблеми якості і безпечності харчових продуктів в контексті забезпечення імплементації економічної частини угоди про асоціацію України з ЄС
ТМ Пшенична, ЮВ Кирилюк
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
12015
Гармонізація управління якості і безпеки молочної продукції до світових вимог
ТМ Пшенична
Науковий журнал «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка …, 2012
12012
Нейромаркетинг як інструмент впливу на поведінку споживачів
АВ Криса, ТМ Пшенична
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Дедлайн імплементації правових актів європейського союзу відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС
ЮВ Кирилюк, ТМ Пшенична
Четверта міжнародна науково-практична конференція «Україна-ЄС. Інновації в …, 2018
2018
Динаміка імплементації правових актів Європейського Союзу відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС.
ЮВ Кирилюк, ТМ Пшенична
Здобутки і проблеми євроінтеграційних зрушень в Україні на сучасному етапі …, 2018
2018
Планування маркетингової діяльності страхової компанії
ЮВ Буглак, ТМ Пшенична
Чернігів: ЧНТУ, 2017
2017
Нейромаркетинг: мистецтво продажів на основі психології
ТМ Пшенична
Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції / Київ: Державний …, 2017
2017
Міжнародна економіка: метод. вказівки до семінар. занять та самост. роботи для студентів ступеню вищої освіти «бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг», всіх форм навчання
ТМ Пшенична, ЮВ Кирилюк
Чернігів: ЧНТУ, 2017
2017
Маркетингове забезпечення діяльності підприємств в процесі кластеризації
ТМ Пшенична
2016
Соціально-етичний маркетинг в системі управління якістю продукції
ТМ Пшенична
UKRAINE–EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW, 165, 2016
2016
Formation of the quality man-agement system of higher education institutions in a competitive conditions at educational market in Ukraine
ВВ Жидок, ТМ Пшенична
Чернігів: ЧНТУ, 2016
2016
Системний маркетинг: сучасні аспекти
ВВ Бондар, ТМ Пшенична, НС Михайлюк, ТА Рябова, ІБ Рябов, ...
Чернігів: ЧНТУ, 2016
2016
Маркетингова діяльність в умовах кластеризації
ТМ Пшенична
Чернігів: ЧНТУ, 2016
2016
Стандартизація та сертифікація: Методичні вказівки для практичної, самостійної та індивідуальної роботи для студентів спеціальності «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня …
ТМ Пшенична
Чернігів: ЧНТУ, 2016
2016
Модуль «Правові умови підприємництва» з дисципліни «Правове регулювання економіки»
ЮВ Кирилюк, ТМ Пшенична, АГ Нітченко, СМ Шкарлет
Чернігів: ПАТ «Поліграфчно‐видавничий комплекс «Десна», 2016
2016
Маркетингове забезпечення діяльності агропромислових кластерів
ТМ Пшенична
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць., С. 332-340, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20