Алексей Головченко
Алексей Головченко
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІФК, кафедра СД и ФВ
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Особливості впливу фізичного виховання на формування особистості учнів середнього шкільного віку
ОІ Головченко
Харків, 2011
92011
Характеристика спеціально організованої та спонтанної рухової активності в учнів середнього шкільного віку з різним рівнем розвитку особистісних якостей
ОІ Головченко
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 15-18, 2009
92009
Формування особистісних якостей підлітків під час занять фізичною культурою
О Головченко
Слобожанський науково-спортивний вісник, 148, 2012
82012
Ретроспективний аналіз спортивних результатів змагань з кросу серед жінок
ОІ Головченко
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 47-49, 2007
32007
Оцінка профілю індивідуального стилю навчальної діяльності на уроці фізичної культури
О Головченко
Physical education, sports and health culture in modern society, 44-48, 2009
22009
Вплив фізичної культури і спорту на формування особистісних якостей школярів
О Головченко, А Кудренко
22007
Вплив розвитку фізичних здібностей на формування ціннісно-мотиваційних установок підлітків/Педагогічні науки: Зб. наук. праць
ОІ Головченко, АІ Кудренко
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 92-97, 2007
22007
ДО ПРОБЛЕМИ ВІДБОРУ ДІТЕЙ ДЛЯ БІГУ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВО СПЕЦІАЛІЗАЦІ
О Головченко, А КУДРЕНКО
22006
Теоретичні та практичні умови формування всебічно розвиненої особистості засобами фізичної культури і спорту
ВІФ Головченко О.І.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 57-67, 2018
12018
Психофізичний стан організму майбутніх педагогів як прогноз успішності професійної діяльності на етапі підготовки
ОІ Головченко, ІФ Востоцька
Актуальні питання охорони праці у галузі освіти. I Всеукраїнська науково …, 2016
12016
Оцінка мотивації та самостійності до занять фізичної культури студентів вищого навчального закладу
ОІ Головченко, ІФ Востоцька, ІЛ Осипова
Наука і освіта, 40-43, 2014
12014
РУХОВА АКТИВНІСТЬ УЧНІВ 5–9 КЛАСІВ З РІЗНИМ ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТУ
ОІ Головченко
Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журн.–Харків: ХДАФК …, 2010
12010
Оцінка компонентів добової рухової активності підлітків
О Головченко
12008
ХАРАКТЕРИСТИКА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ ПСИХО-ЕМОЦІЙНИМ СТАНОМ
ОІ Головченко, ТІ Головченко
2017
Оптимізація самостійної роботи студентів під час вивчення навчальної дисципліни «Фізичне виховання»
ОІ Головченко, АИ Головченко
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2016
2016
Напрями оптимізації фізичного виховання жінок у вищих навчальних закладах
ОІ Головченко, ІФ Востоцька
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
2015
Психофізичний стан студенток педагогічної галузі при вивченні навчальної дисципліни Фізичне Виховання
ОІ Головченко
Наука і освіта, 56-60, 2015
2015
Оцінка фізичного стану студентів при різних рівнях рухової активності
ОІ Головченко, ІФ Востоцька, ІЛ Осіпова, ТІ Головченко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
2014
Стан психофізичного розвитку підлітків 11-15 років у процесі фізичного виховання
ГО ІВАНОВИЧ
Молода спортивна наука України 2, 42-48, 2013
2013
Стан психофізичного розвитку підлітків 11-15 років у процесі фізичного виховання
О Головченко
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20