Марія Дутка Maria Dutka
Марія Дутка Maria Dutka
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретико-практичний курс німецької мови: фонетика, граматика (для студентів І-ІІ курсів усіх напрямів підготовки)
МВ Дутка
2016
Дидактичні та методичні особливості сучасного підручника з іноземної мови для немовних ВНЗ
М Дутка
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Особливості організації навчання іноземних студентів у Німеччині
М Дутка
Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2014
2014
Німецька мова як друга іноземна: особливості викладання
М Дутка
Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції Тернопільського …, 2013
2013
Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів факультету комп’ютерних технологій
МІ Паласюк, МВ Дутка
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013
2013
Використання лінгвокраїнознавчих матеріалів при формуванні соціокультурної компетенції студентів у центрі іноземних мов
М Дутка
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського …, 2012
2012
Навчально–методичний посібник „Німецька мова “для студентів I-II курсів
МВ Дутка
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2012
2012
Deutsch. Навчально-методичний посібник з граматики німецької мови для самостійної роботи студентів
МВ Дутка
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2012
2012
Особливості проектування підручників з німецької мови для вищих навчальних закладів
М Дутка
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
2007
НІМЕЦЬКА МОВА ЯК ДРУГА ІНОЗЕМНА: ЛЕКСИЧНИЙ АСПЕКТ
МВ Дутка
Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу: збірник тез ІІ …, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–10