Подписаться
Тетяна Юріївна Загорельська
Тетяна Юріївна Загорельська
ДВНЗ ПДАБА
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.pgasa.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
До проблеми формування системи управління фінансовою безпекою на підприємстві
ТЮ Загорельська
Вісник ДНУ.–Сер. В: Економіка і право, Вип 2, 243-247, 2009
362009
Управління фінансовими ризиками на рівні підприємства
ТЮ Загорельська
Вісник Хмельницького національного університету 3, 168-173, 2009
142009
Науково-методичні основи метрології фінансової безпеки підприємства
ТЮ Загорельська
Економічний простір, 1, 2008
112008
Формування підходів щодо управління фінансовою безпекою підприємства [Електронний ресурс]
ТЮ Загорельска
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/30_NIEK_2009/Economics/54118. doc …, 2009
102009
Моніторинг ризиків фінансової небезпеки підприємства
ТЮ Загорельська
Економічний простір, 189-200, 2015
42015
Облікові викривлення та їх вплив на фінансову звітність
ВВ Фесенко, ТЮ Загорельська
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2017
32017
Процес адміністрування податку на додану вартість та його роль у виконанні основних функцій податкової системи України
Т Загорельська, В Колот
Публічне адміністрування: теорія та практика, 2015
32015
Адаптація підприємства до ринкової кон’юнктури для забезпечення фінансової безпеки
ТЮ Загорельська
ВІСНИК, 200989, 2009
22009
Дослідження сучасних проблем та узагальнення основних напрямів удосконалення обліку оплати праці
ЮО Стукалова, ТЮ Загорельська
ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО, 1350, 2018
12018
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА LEGAL REGULATION OF ACCOUNTING AND TAXATION OF COMPANY PROFITS
ТЮ Загорельська
Електронне наукове фахове видання, 276, 2016
12016
Характеристика понятійного апарату, що використовується в бухгалтерському обліку будівництва
ТЮ Загорельська, ОЄ Кононова, ЕШ Ляшенко
Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матеріали …, 2019
2019
ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ОІ Барановський, КС Горячева, ЛІ Донець, ММ Єрмоленко, ...
Засновник і видавець Державний вищий навчальний заклад “Українська академія …, 2014
2014
Прогнозування фінансової безпеки підприємства
ТЮ Загорельська
Економічний простір, 149-160, 2014
2014
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ
Д Найт, Т Аліссон, Й Шумпетер, Т Загорельська, Т Кузенко, Р Папехін, ...
2013
Посилення концентрації фінансового капіталу за рахунок створення спільних підприємств
ЖМ Чабаненко, ТЮ Загорельська
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
2008
CТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»
КВ Горячева, ТЮ Загорельська, МО Кизим, ТС Клебанова
НАУКА Й ЕКОНОМІКА, 5, 2005
2005
ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ FINANCIAL RISKS AND THREATS IN THE CONDITIONS OF MILITARY CONFLICT AT THE EAST OF UKRAINE
ОЮ Снігова, ТЮ Загорельська
Глобальні та національні проблеми економіки, 246, 0
ВПЛИВ ЗМІНИ АЛГОРИТМУ ВИЗНАЧЕННЯ ОПОДАТКОВАНОГО ПРИБУТКУ НА ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ THE INFLUENCE OF THE ALGORITHM CHANGE DETERMINATION OF TAXABLE INCOME ON TAX ACCOUNTING
ТЮ Загорельська
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ THE FEATURES OF A TAX ADJUSTMENT OF BUSINESS ACTIVITIES IN UKRAINE
ТЮ Загорельська
Удосконалення класифікації факторів фінансової безпеки підприємства
ІА Бланк, Д Ванькович, КС Горячева, НА Гринюк, СП Дубецька, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20