Ярослава Сікора (Yaroslava Sikora)
Ярослава Сікора (Yaroslava Sikora)
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання
ЯБ Сікора
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2010
252010
Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у курсі" Методики навчання інформатики"
ЯБ Сікора
Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції,, Теоретико …, 2008
19*2008
Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики
ЯБ Сікора
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 154-159, 2008
152008
Зміст та структура поняття професійна компетентність вчителя інформатики
ЯБ Сікора
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі …, 2008
132008
Модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики
ЯБ Сікора
Міжнародна науково-практична конференція,, Наука в інформаційному просторі …, 2008
92008
Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики
ЯБ Сікора
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 171-175, 2005
92005
Кейс-технології при вивченні «Методів оптимізації»
ЯБ Сікора
Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи: матер …, 2012
52012
Особливості змісту професійної підготовки бакалаврів інформатики
Я Сікора
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
42015
Інформаційні технології у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики
ЯБ Сікора
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 110-117, 2010
42010
Використання засобів ІКТ у формуванні інформаційно-дослідницької компетентності майбутнього фахівця
ЯБ Сікора
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті …, 2017
32017
Реалізація змішаного навчання у вищому навчальному закладі
ЯБ Сікора
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна …, 2016
32016
Використання інтернет-порталу у вивченні методів оптимізації
ЯБ Сікора
Інформаційні технології і засоби навчання, 74-82, 2013
32013
Професійна компетентність вчителя інформатики як об’єкт педагогічного аналізу
ЯБ Сікора
Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів: збірник …, 2007
32007
Інтеграція електронного навчання і дистанційних освітніх технологій в навчальний процес ВНЗ
ЯБ Сікора
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 3, 92-95, 2016
22016
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі прикладної математичної підготовки майбутніх фахівців з інформатики
ЯБ Сікора
Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання …, 2011
22011
Технологія формування професійної компетентності майбутнього учителя інформатики засобами моделювання
ЯБ Сікора
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція,, Освітній процес: погляд …, 2009
22009
Особистісний компонент у структурі професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики
ЯБ Сікора
Проблема духовності сучасної молоді: реалії та перспективи: матеріали …, 2007
22007
THE USE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT METHODS FOR E-LEARNING ORGANIZATION
YB Sikora
Information Technologies and Learning Tools 61 (5), 162-174, 2017
12017
Вивчення MS PUBLISHER з використанням особистісно орієнтованих технологій навчання
ОЮ Усата, ЯБ Сікора
Комп’ютер у школі та сім’ї, 32-35, 2012
12012
Основи математичного моделювання та системного аналізу (лабораторний практикум)
СА Постова
Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20