Ярослава Сікора (Yaroslava Sikora)
Ярослава Сікора (Yaroslava Sikora)
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання
ЯБ Сікора
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2010
342010
Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у курсі" Методики навчання інформатики"
ЯБ Сікора
Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції,, Теоретико…, 2008
23*2008
Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики
ЯБ Сікора
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 154-159, 2008
172008
Зміст та структура поняття професійна компетентність вчителя інформатики
ЯБ Сікора
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі…, 2008
152008
Модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики
ЯБ Сікора
Міжнародна науково-практична конференція,, Наука в інформаційному просторі…, 2008
152008
Реалізація змішаного навчання у вищому навчальному закладі
ЯБ Сікора
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:Педагогіка. Соціальна…, 2016
112016
Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики
ЯБ Сікора
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 171-175, 2005
102005
Особливості змісту професійної підготовки бакалаврів інформатики
Я Сікора
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету…, 2015
62015
Кейс-технології при вивченні Методів оптимізації
ЯБ Сікора
Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи: матер…, 2012
62012
Інформаційні технології у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики
ЯБ Сікора
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 110-117, 2010
42010
The use of knowledge management methods for e-learning organization
YB Sikora
INFORMATION TECHNOLOGIES AND LEARNING TOOLS 61 (5), 162-174, 2017
32017
Використання засобів ІКТ у формуванні інформаційно-дослідницької компетентності майбутнього фахівця
ЯБ Сікора
ЧДТУ, 2017
32017
Використання інтернет-порталу у вивченні методів оптимізації
ЯБ Сікора
Інформаційні технології і засоби навчання, 74-82, 2013
32013
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО–КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ГІРНИЧОГО ПРОФІЛЮ
Т Стойчик
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 282-282, 2011
3*2011
The usage of information and communication technologies in the system of applied mathematical preparation of future informatics specialists [Electronic resource]
YB Sikora
Information technology and learning tools, 21, 2011
32011
Технологія формування професійної компетентності майбутнього учителя інформатики засобами моделювання
ЯБ Сікора
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція,, Освітній процес: погляд…, 2009
32009
Професійна компетентність вчителя інформатики як об’єкт педагогічного аналізу
ЯБ Сікора
Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів: збірник…, 2007
32007
Інтеграція електронного навчання і дистанційних освітніх технологій в навчальний процес ВНЗ
ЯБ Сікора
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 3, 92-95, 2016
22016
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі прикладної математичної підготовки майбутніх фахівців з інформатики
ЯБ Сікора
Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання…, 2011
22011
Теоретичні та методологічні основи компетентнісного підходу
ЯБ Сікора
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 98-102, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20