Ярослава Сікора (Yaroslava Sikora)
Ярослава Сікора (Yaroslava Sikora)
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене zu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання
ЯБ Сікора
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2010
412010
Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики
ЯБ Сікора
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 154-159, 2008
202008
Реалізація змішаного навчання у вищому навчальному закладі
Я Сікора
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2016
192016
Зміст та структура поняття професійна компетентність вчителя інформатики
ЯБ Сікора
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі …, 2008
192008
Модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики
ЯБ Сікора
Міжнародна науково-практична конференція,, Наука в інформаційному просторі …, 2008
172008
Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики
ЯБ Сікора
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 171-175, 2005
132005
Кейс-технології при вивченні «Методів оптимізації»
ЯБ Сікора
Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи: матер …, 2012
72012
Особливості змісту професійної підготовки бакалаврів інформатики
Я Сікора
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
62015
Інформаційні технології у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики
ЯБ Сікора
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 110-117, 2010
62010
The use of knowledge management methods for e-learning organization
YB Sikora
Information Technologies and Learning Tools 61 (5), 162-174, 2017
42017
The usage of information and communication technologies in the system of applied mathematical preparation of future informatics specialists [Electronic resource]
YB Sikora
Information technology and learning tools, 21, 2011
42011
Технологія формування професійної компетентності майбутнього учителя інформатики засобами моделювання
ЯБ Сікора
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція,, Освітній процес: погляд …, 2009
42009
Професійна компетентність вчителя інформатики як об’єкт педагогічного аналізу
ЯБ Сікора
Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів: збірник …, 2007
42007
Використання засобів ІКТ у формуванні інформаційно-дослідницької компетентності майбутнього фахівця
ЯБ Сікора
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті …, 2017
32017
Використання інтернет-порталу у вивченні методів оптимізації
ЯБ Сікора
Інформаційні технології і засоби навчання, 74-82, 2013
32013
Використання тренінгів у професійній підготовці компетентних фахівців з інформатики
ЯБ Сікора
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць …, 2011
32011
Особистісний компонент у структурі професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики
ЯБ Сікора
Проблема духовності сучасної молоді: реалії та перспективи: матеріали …, 2007
32007
Моделювання професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів
СС Вітвицька, НЄ Колесник, ІД Бойчук, ОЛ Герасимчук, ...
Вид. ОО Євенок, 2019
22019
Інтеграція електронного навчання і дистанційних освітніх технологій в навчальний процес ВНЗ
ЯБ Сікора
Актуальні питання сучасної інформатики 3, 92-95, 2016
22016
Вивчення MS PUBLISHER з використанням особистісно орієнтованих технологій навчання
ОЮ Усата, ЯБ Сікора
Комп’ютер у школі та сім’ї, 32-35, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20