Зоя Білоусова / Zoia Bilousova (ORCID 0000-0001-9687-7920)
Зоя Білоусова / Zoia Bilousova (ORCID 0000-0001-9687-7920)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Підтверджена електронна адреса в tsatu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Антистресова композиція для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур
ВВ Калитка, ЗВ Золотухіна, ОІ Жерновий, ОА Іванченко, ЯТ М.
13*2011
Продуктивність пшениці озимої за передпосівної обробки насіння антистресовою композицією
ВВ Калитка, ЗВ Золотухіна
НУБіП, 2011
12*2011
Оцінка адаптивного потенціалу сортів пшениці озимої (Triticum Aestivum L.) в умовах Південного Степу України
З Білоусова
Наукові доповіді НУБіП України, 2018
6*2018
Вплив регулятора росту рослин та різнокомпонентних протруйників на проростання насіння пшениці озимої (Triticum aestivum L.)
ВВ Калитка, ЮО Кліпакова, ЗВ Золотухіна
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
5*2016
Влияние регулятора роста АКМ на реализацию генетического потенциала интенсивных сортов озимой пшеницы в условиях южной Степи Украины
ВВ Калитка, ЗВ Золотухіна, ЗВ Золотухина
Ştiinţa agricolă 2, 34-38, 2013
4*2013
Формування врожайностi озимої пшеницi в умовах недостатнього зволоження Степової зони України
ВВ Калитка, ЗВ Золотухіна
Наукові і практичні аспекти агропромислового виробництва та розвитку …, 2010
4*2010
Вплив передпосівної обробки насіння та погодних умов року на урожайність та якість зерна пшениці озимої
ЮО Кліпакова, ЮА Клипакова, ЗВ Білоусова, ЗВ Белоусова
3*2018
Продуктивність та якість зерна інтенсивних сортів пшениці озимої залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах Південного Степу України: дис. канд. с.-г. наук: спец …
ЗВ Золотухіна
Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", 2015
22015
Засвоєння азоту рослинами інтенсивних сортів пшениці озимої за використання регулятора росту АКМ
ВВ Калитка, ЗВ Золотухіна
Наукові доповіді НУБіП України, 2015
22015
Вплив передпосівної обробки насіння хімічними протруйниками та регулятором росту на формування врожайності озимої пшениці
ЗВ Золотухіна, КЮ О.
Стратегічні напрями сталого виробництва сільськогосподарської продукції на …, 2014
22014
Формування врожайності та якості зерна озимої пшениці під час застосування регулятора росту в умовах Сухого Степу України
ВВ Калитка, ЗВ Золотухін
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
22013
ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА УМОВ НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
ЗВ Золотухіна, ВВ Калитка
Збірник наукових праць "Агробіологія", С. 169-172, 2011
22011
Посівна якість насіння пшениці озимої залежно від компонентного складу протруйників
ЗВ Білоусова, ВА Кенєва, ЮО Кліпакова
12020
Forecasting of winter wheat (Triticum aestivum L.) yield for the Southern Steppe of Ukraine using meteorological indices
Z Bilousova, Y Klipakova, V Keneva, O Priss
Ukrainian Journal of Ecology 10 (3), 2020
12020
Особливості формування врожаю пшениці озимої залежно від впливу попередника
ЗВ Білоусова, ЗВ Белоусова, ВР Муха
12019
Influence of the Growth Regulator Application Method on Antioxidant Plant System Activity of Winter Wheat (Triticum Aestivum L.)
Z Bilousova, Y Klipakova, V Keneva, S Kulieshov
Modern Development Paths of Agricultural Production, 615-622, 2019
12019
Формування продуктивності високоінтенсивних сортів-дворучок пшениці в Південному Степу України
ЗВ Золотухіна, ЗВ Золотухина
Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур …, 2017
12017
Оцінка економічної та біоенергетичної ефективності вирощування озимої пшениці з використанням регулятора росту АКМ
ЗВ Золотухіна, ВВ Калитка, ЗВ Золотухина
Миколаївський національний аграрний університет, 2013
12013
Урожайність та якість зерна різних сортів пшениці озимої в умовах Південного Степу України
ВА Кенєва, ВА Кенева, ЗВ Білоусова, ЗВ Белоусова, ЮО Кліпакова, ...
2021
Динаміка формування площі листкової поверхні рослинами пшениці озимої залежно від позакореневої обробки
ВА Кенєва, ВА Кенева, ЗВ Білоусова, ЗВ Белоусова, ЮО Кліпакова, ...
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20