Маланчук Лариса-Malanchyk Larysa
Маланчук Лариса-Malanchyk Larysa
Підтверджена електронна адреса в nuwm.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Research into the process of storage and recycling technogenic phosphogypsum placers
V Moshynskyi, Z Malanchuk, V Tsymbaliuk, L Malanchuk, R Zhomyruk, ...
Mining of Mineral Deposits 14 (2), 95-102, 2020
52020
Analysis of operation parameters of partial backfilling in the context of selective coal mining
V Sotskov, N Dereviahina, L Malanchuk
Mining of Mineral Deposits 13 (4), 129138, 2019
42019
A substantiation of economic feasibility of the development of copper deposits in Rivne-Volyn region
I Sazonets, L Malanchuk
International Journal of New Economics and Social Sciences 2, 116-120, 2015
42015
Рентні відносини в модернізації фінансового механізму надрокористування
ЛО Маланчук
Вид-во СумДУ, 2011
22011
Інформаційні технології у навчальному процесі: електронний документообіг
ВД Назарук, ЛО Маланчук
Серія Технічні науки 4 (76), 2017
12017
Посилення стійкості інформаційного суверенітету України в сучасних умовах
ЛО Маланчук, ІП Дряєва
Стратегія і тактика державного управління, 17-20, 2017
12017
Організації діловодства в органах місцевого самоврядування на прикладі сільських рад
ЛО Маланчук, ІД Романишина
Стратегія і тактика державного управління, 101-107, 2016
12016
Реалізація енергетичної політики України шляхом впровадження проекту забезпечення Рівненської області альтернативним паливом
ЛО Маланчук, СЗ Мощич, ІІ Тимощук
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2015
12015
Принципи державного управління та контролю у галузі вивчення та використання надр на регіональному рівні
ІЗ Ігнатюк, ЛО Маланчук
Економіка та держава, 124-128, 2014
12014
Силабус навчальної дисципліни «Основи публічного урядування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою" Публічне …
ЛО Маланчук
2021
Методичні вказівки до практичних робіт та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг в публічних організаціях» для здобувачів вищої освіти …
ЛО Маланчук
2021
Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Управлінське документознавство» для здобувачів вищої освіти першого …
ЛО Маланчук
2021
Силабус навчальної дисципліни Електронний документообіг та електронне урядування для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною …
ЛО Маланчук
2021
Електронний документообіг в публічних організаціях (укр.) Electronic document flow in public organizations (en.)
ЛО Маланчук
2021
Електронний документообіг та електронне урядування (укр.) Electronic document flow and e-governance (en.)
ЛО Маланчук
2021
Місцеве самоврядування: понятійно-термінологічний словник
ІЛ Сазонець, АЮ Якимчук, ІЯ Зима, ЛХ Тихончук, ОР Антонюк, ...
НУВГП, 2020
2020
Методичні вказівки до проведення атестаційного екзамену для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування …
ЛХ Тихончук, ОР Антонюк, АЮ Якимчук, ЕВ Дробко, СЄ Антонова, ...
2020
Методичні вказівки до виконання та процедури захисту кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною …
ЛХ Тихончук, ОР Антонюк, АЮ Якимчук, ЕВ Дробко, СЄ Антонова, ...
2020
Mining of Mineral Deposits
V Moshynskyi, Z Malanchuk, V Tsymbaliuk, L Malanchuk, R Zhomyruk, ...
2020
Методичні вказівки для практичних робіт та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Документознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня …
ЛО Маланчук, ВІ Корбутяк, ЯП Цецик
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20