Козар Сергій Федорович
Козар Сергій Федорович
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене online.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мікробні препарати у землеробстві
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ТМ Ковалевські
Теорія і практика–К.: Аграрна наука, 2006
752006
Мiкробнi препарати у землеробствi. Теорiя i практика
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ТМ Ковалевська, ЛМ Токмакова, ...
" Аграрна наука", 2006
292006
Мiкробнi препарати у землеробствi. Теорiя i практика: Монографiя та iн..
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ТМ Ковалевська, ЛМ Токмакова, ...
29*2006
Експериментальна ґрунтова мiкробiологiя: монографiя та iн.; за ред. ВВ Волкогона
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ЛМ Токмакова
272010
Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур
ВВ Волкогон, АС Заришняк, ІВ Гриник, ОМ Бердніков, ЛВ Центило, ...
Аграрна наука, 2011
232011
Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур
ВВ Волкогон, АС Заришняк, ІВ Гриник, ОМ Бердніков, ЛВ Центило, ...
Аграрна наука, 2011
232011
Рекомендацiї з ефективного застосування мiкробних препаратiв у технологiях вирощування сiльськогосподарських культур
СІ Мельник, ВА Жилкін, ММ Гаврилюк, ВС Сніговий, ММ Лісовий, ...
Підрозділ оперативного друку Чернігівського центру науково-технічної і …, 2007
192007
Eksperymentalna gruntova mikrobiolohiia [Experimental soil microbiology]
VV Volkohon, OV Nadkernychna, LM Tokmakova, TM Melnychuk, ...
Agrarian Science, Kyiv (in Ukrainian), 2010
172010
Експериментальна ґрунтова мікробіологія: монографія
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ЛМ Токмакова
К.: Вид-во" Аграрна наука, 2010
172010
Науковi основи агропромислового виробництва в зонi Полiсся i захiдного регiону України
МВ Зубець, ВП Ситник, ЯС Гуков, ГО Єресько, ПВ Кондратенко, ...
Урожай, 2004
172004
Experimental soil microbiology
V Volkogon, OV Nadkernychna, LN Tokmakova
Agrarna Nauka, Kyiv, 2010
152010
Рекомендації з ефективного застосування мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур
СІ Мельник, ВА Жилкін, ММ Гаврилюк
Мельник СІ, Жилкін ВА, Гаврилюк ММ та ін.–Мінистерство аграрної політики …, 2007
142007
Experimental soil microbiology: Monograph
VV Volkogon, OV Nadkernychna, LM Tokmakova, TM Mel'-nychuk, ...
Ed. VV Volkogon. Kyiv, Agrarna nauka, 2010
102010
Microbial preparations in crop production. Theory and practice
V Volkogon
Kyiv: Agrarna nauka, 2006
102006
Microbial preparations in agriculture: theory and practice
VV Volkogon, OV Nadkernichna, TM Kovalevska
Кyiv: Ahrarna nauka, 2006
10*2006
Metodolohiia i praktyka vykorystannia mikrobnykh preparativ u tekhnolohiiakh vyroshchuvannia silskohospodarskykh kultur [Methodology and practice of using the microbial …
VV Volkohon, AS Zaryshniak, IV Hrynnyk
Ahrarna nauka, Kyiv, Ukraine, 2011
92011
Біологічні елементи технології вирощування озимої пшениці, ярого ячменю і вівса в умовах Полісся України
СФ Козар
Інститут землеробства УААН, 2000
92000
Біологічні елементи технології вирощування озимої пшениці, ярого ячменю і вівса в умовах Полісся України
СФ Козар
Інститут землеробства УААН, 2000
92000
та iн. Експериментальна ґрунтова мiкробiологiя
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ЛМ Токмаковi
82010
Особливості впливу деяких азотфіксуючих бактерій на розвиток рослин сої
ОВ Надкернична, ТМ Ковалевські, СФ Козар
Корми і кормовиробництво: міжвідом. темат. наук. зб.–Вінниця, 112-114, 2001
82001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20