Козар Сергій Федорович
Козар Сергій Федорович
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене online.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мікробні препарати у землеробстві
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ТМ Ковалевські
Теорія і практика–К.: Аграрна наука, 2006
712006
Мiкробнi препарати у землеробствi. Теорiя i практика: Монографiя та iн..
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ТМ Ковалевська, ЛМ Токмакова, ...
23*2006
Експериментальна ґрунтова мiкробiологiя та iн
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ЛМ Токмакова
За ред. ВВ Волкогона, 464, 2010
192010
Рекомендацiї з ефективного застосування мiкробних препаратiв у технологiях вирощування сiльськогосподарських культур
СІ Мельник, ВА Жилкін, ММ Гаврилюк, ВС Сніговий, ММ Лісовий, ...
Підрозділ оперативного друку Чернігівського центру науково-технічної і …, 2007
172007
Методологiя i практика використання мiкробних препаратiв у технологiях вирощування сiльськогосподарських культур
ВВ Волкогон, АС Заришняк, IВ Гриник, ОМ Бердников
Методологiя i практика використання мiкробных препаратiв у технологiях …, 2011
162011
Науковi основи агропромислового виробництва в зонi Полiсся i захiдного регiону України
МВ Зубець, ВП Ситник, ЯС Гуков, ГО Єресько, ПВ Кондратенко, ...
Урожай, 2004
162004
Рекомендації з ефективного застосування мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур
СІ Мельник, ВА Жилкін, ММ Гаврилюк
Мельник СІ, Жилкін ВА, Гаврилюк ММ та ін.–Мінистерство аграрної політики …, 2007
142007
Експериментальна ґрунтова мікробіологія: монографія
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ЛМ Токмакова
К.: Вид-во" Аграрна наука, 2010
132010
Experimental soil microbiology
V Volkogon, OV Nadkernychna, LN Tokmakova
Agrarna Nauka, Kyiv, 2010
102010
Microbial preparations in agriculture: theory and practice
VV Volkogon, OV Nadkernichna, TM Kovalevska
Кyiv: Ahrarna nauka, 2006
10*2006
Experimental soil microbiology: Monograph
VV Volkogon, OV Nadkernychna, LM Tokmakova, TM Mel'-nychuk, ...
Ed. VV Volkogon. Kyiv, Agrarna nauka, 2010
92010
Особливості впливу деяких азотфіксуючих бактерій на розвиток рослин сої
ОВ Надкернична, ТМ Ковалевські, СФ Козар
Корми і кормо виробництво: міжвід. темат. наук. зб.–Вінниця, 112-114, 2001
82001
та iн. Експериментальна ґрунтова мiкробiологiя
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ЛМ Токмаковi
72010
Біологічні елементи технології вирощування озимої пшениці, ярого ячменю і вівса в умовах Полісся України
СФ Козар
Інститут землеробства УААН, 2000
72000
Біологічні елементи технології вирощування озимої пшениці, ярого ячменю і вівса в умовах Полісся України
СФ Козар
Інститут землеробства УААН, 2000
72000
Біологічна ефективність комплексного застосування мікробних препаратів
СФ Козар
Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного НАН України, 2005
62005
Мікробні комплекси за участю азоспірил як регулятори росту рослин
СФ Козар
Агроекологічний журнал, 109-111, 2008
52008
Кова левська ТМ та ін
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична
Мікробні препарати у землеробстві: теорія і практика.—К.: Аг рарна наука, 2006
52006
Виробництво біопрепаратів комплексної дії: проблеми становлення
СФ Козар, СП Надкерничний, МК Шерстобоєв, ВП Патика
Бюл. Iн-ту с.-г. мікробіології, 30-33, 1998
51998
Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур
ВВ Волкогон, АС Заришняк, ІВ Гриник, ОМ Бердніков, ЛВ Центило, ...
Аграрна наука, 2011
42011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20