Наталія Анатоліївна Супрун / Nataliia Suprun / Наталья Анатольевна Супрун
Наталія Анатоліївна Супрун / Nataliia Suprun / Наталья Анатольевна Супрун
ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України; Національний університет "Києво-Могилянська
No verified email
TitleCited byYear
В 5 т./Редкол.: ВА Смолій (голова) та ін; Продамет
Е історії України
К.: Наук. думка 2005, 496, 2003
1162003
Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку
НА Супрун
Економіка і прогнозування, 61-74, 2009
572009
Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління: монографія
НА Супрун
К.: КНЕУ 270 (2), 259, 2009
50*2009
Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс
ВВН ЛП Горкіна, СО Біла, ЛП Горкіної
НАН України; Ін-т економіки та прогнозування, 2010
25*2010
Корпоративна соціальна відповідальність як чинник соціального залучення (в контексті цілей стратегії Europe-2020)
НА Супрун
Український соціум, 163-176, 2013
182013
Еволюція ринкових інститутів в Україні: монографія: у 2 ч./[ВВ Небрат, НА Супрун та ін.]; за ред. канд. екон. наук ВВ Небрат; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув
ВB Небрат
К, 2012
13*2012
у 10 т./редкол
Е історії України
ВА Смолій (голова) та ін 7, 2010
132010
Інститут соціальної відповідальності бізнесу: принципи, завдання та пріоритети розвитку
НА Супрун
Наук. пр. ДОННТУ. Серія: економічна.—Донецьк: ДонНТУ, 40-2, 2011
11*2011
Корпоративне управління як об’єкт інституціональних досліджень
НА Супрун
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия…, 2009
72009
Інституціональні чинники та бар’єри розвитку корпоративного управління на постприватизаційному етапі
НА Супрун
Економіка і регіон, 76-80, 2009
62009
Проблеми адаптації національної моделі корпоративного управління до екзогенних інституційних параметрів
Н Супрун
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 17-25, 2009
62009
Про трактування природи інституту акціонерне товариство в працях українських вчених другої половини ХІХ–початку ХХ ст.
НА Супрун
Історія народного господарства та економічної думки України. Вип, 35-36, 2003
62003
Державне регулювання виставково-ярмаркової діяльності: історико-теоретичний аспект
НА Супрун, ОМ Кудласевич
Український соціум, 112-123, 2010
52010
Ретроспективний аналіз формування корпоративних засад у вітчизняній економічній науці другої половини XIX–початку XX ст.
НА Супрун
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2007
52007
Інституційні детермінанти становлення вітчизняної моделі корпоративного управління
НА Супрун
Ефективна економіка, 2009
32009
Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в контексті вимог євроінтеграційного процесу
НА Супрун
Економіка і прогнозування, 118-131, 2016
22016
Причини та наслідки корпоратизації підприємницького середовища в Україні (кінець XVIII–початок XX ст.)
НА Супрун, СВ Чистякова
Історія народного господарства та економічної думки України, 47-68, 2015
22015
Оцінка ефективності використання персоналу сільськогосподарських кооперативів
АД Корягіна
Житомирський національний агроекологічний університет, 2011
22011
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОРПОРОТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ІМПОРТУ ІНСТИТУТІВ
НА Супрун
22009
Корпоративна соціальна відповідальність як стратегія управління спільними ресурсами
НА Супрун, ОІ Гаманюк
Український соціум, 108-119, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20