Лариса Ачкасова
Лариса Ачкасова
ХНАДУ, факультет управления и бизнеса, кафедра менеджмента
Verified email at khadi.kharkov.ua
TitleCited byYear
Розробка методики експрес-аналізу фінансового стану АТП
ЛМ Ачкасова, ТМ Шум
Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. пр.–Харків: ХДАДТУ, 108-111, 2001
72001
Оцінка ефективності процесу перевезення вантажів
ЛМ Ачкасова
Экономика транспортного комплекса, 2014
52014
Експрес-оцінка ефективності управління підприємством
L АCHKASOVA
Економіка транспортного комплексу, 108, 2016
32016
Оценка эффективности деятельности предприятия
ЛН Ачкасова
Экономика транспортного комплекса, 2013
32013
Совершенствование оценки финансового состояния предприятия
ЛН Ачкасова
Экономика транспортного комплекса, 2013
32013
Обґрунтування факторів ефективності перевезення вантажів
ЛМ Ачкасова
Экономика транспортного комплекса, 2015
12015
Застосування моделі досконалості EFQM для управління АТП
ЛМ Ачкасова
Экономика транспортного комплекса, 2015
12015
Оцінювання ефективності управлінських рішень
ЛМ Ачкасова
Економіка транспортного комплексу, 50-59, 2014
12014
Оцінка ефективності діяльності підприємства
ЛМ Ачкасова
Економіка транспортного комплексу, 133-141, 2013
12013
Критерии оценки эффективности контроля работников предприятия
ЛН Ачкасова
Экономика транспортного комплекса, 2019
2019
Критерії оцінки ефективності контролю працівників підприємства
ЛМ Ачкасова, ЛН Ачкасова
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019
2019
Моделирование информационного обеспечения перевозки грузов
ЛН Ачкасова
Экономика транспортного комплекса, 2018
2018
Моделювання інформаційного забезпечення перевезення вантажів
ЛМ Ачкасова, ЛН Ачкасова
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2018
2018
АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В ЛОГИСТИКЕ
ЛН Ачкасова
Экономика транспортного комплекса, 2018
2018
Аспекти управлiння фiнансовими потоками в логiстицi
ЛМ Ачкасова, ЛН Ачкасова
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2018
2018
Аналіз підходів щодо проектування інформаційних систем підприємства
ЛМ Ачкасова, ВО Бриньов
Редакційна колегія: д. е. н., завідуюча каф. менеджменту і адміністрування …, 2017
2017
Место и роль транспортной логистики в общей логистической системе
ЛН Ачкасова
Экономика транспортного комплекса, 2017
2017
Оценка эффективности перевозок грузов с помощью сбалансированной системы показателей
ЛН Ачкасова
Экономика транспортного комплекса, 2017
2017
МІСЦЕ І РОЛЬ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В ЗАГАЛЬНІЙ ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ
ЛМ Ачкасова, ЛН Ачкасова
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017
2017
Оцінювання ефективності перевезень вантажів за допомогою збалансованої системи показників
ЛМ Ачкасова
Економіка транспортного комплексу, 99-108, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20