Оксана Голюк (Oksana Holiuk)
Оксана Голюк (Oksana Holiuk)
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Verified email at vspu.net
TitleCited byYear
Характеристика типів розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку
О Голюк, НО Пахальчук
Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2017
242017
Методичні аспекти розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку
О Голюк, НО Пахальчук
Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017
222017
Обґрунтування компонентів творчого потенціалу майбутнього педагога ДНЗ та школи І ступеня
О Голюк
Умань: ФОП Жовтий, 2015
192015
Развитие субъектности будущих педагогов в контексте подготовки к работе с одаренными детьми
O Demchenko, G Kit, O Holiuk, N Rodiuk
Proceedings of the International Scientific Conference. Volume II 507, 519, 2018
16*2018
Уровни развития диалогической культуры будущих воспитателей ДОУ и учителей начальной школы в процессе профессиональной подготовки
О Голюк
Мозырь: УО МГПУ им. ИП Шамякина, 2015
152015
Ціннісні орієнтації батьків як основа забезпечення гармонійного буття дитини у сім’ї
О Голюк
142015
Теоретико-методологічні засади формування діалогічної культури в майбутніх вчителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін
ОА Голюк
Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія …, 0
14
Воспитание у детей чувства собственного достоинства как проекции морально гуманистических ценностей
ОА Голюк, А Гайдукевич, НА Пахальчук, НО Пахальчук, ИВ Карук, ...
Warsaw (Poland), 2018
132018
Організаційно-педагогічні умови набуття майбутніми вихователями ДНЗ фахових компетентностей для роботи в інклюзивному середовищі
О Голюк
Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016
122016
Организация воспитателем ДОУ педагогической поддержки семьи через социальные сети
О Голюк
Брест: БрГУ, 2015
122015
Особливості підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки в контексті реформування вищої освіти України
О Голюк
Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015
112015
Проблеми дидактики у педагогічній спадщиниі С.І.Миропольського
ОА Тишик
канд. пед. наук: 13.00.01 / Тишик Оксана Анатоліївна ; Харківський держ …, 1998
9*1998
Problems of physical activity in vocational training of future teachers
NO Pakhalchuk, OA Holyuk
Physical education of students 22 (1), 45-50, 2018
52018
Використання комунікаційного потенціалу Інтернет у процесі фахової підготовки майбутніх вихователів ДНЗ
ОА Голюк
Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016
52016
Застосування наочності як засобу підвищення ефективності процесу навчання в практиці початкової школи ХІХ століття
ОА Голюк, НЮ Родюк
Issue: 173, 2018
42018
Развитие творческих способностей личности в дошкольном онтогенезе: теоретические основания и способы решения
ТВ Александрович, ОА Голюк, ГГ Кит, ГГ Кіт
Херсон, 2018
42018
Критерии и показатели готовности будущих воспитателей ДОУ к взаимодействию с семьей
О Голюк, РШ Голюк
Брест: БрГУ, 2016
42016
Становлення суб’єктної позиції майбутніх вихователів ДНЗ та вчителів початкової школи в процесі фахової підготовки
ОА Голюк
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських …, 2016
32016
Використання педагогічного потенціалу багаторівневої системи неперервної креативної освіти НФТМ-ТРВЗ у процесі фахової підготовки майбутнього педагога
ОА Голюк
Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: зб …, 0
3
Нестандартні задачі як засіб розвитку логічного мислення молодших школярів
ОА Голюк
Advanced trends of the modern development of psychology and pedagogy in …, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20