Оксана Голюк (Oksana Holiuk)
Оксана Голюк (Oksana Holiuk)
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Verified email at vspu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Характеристика типів розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку
О Голюк, НО Пахальчук
Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2017
292017
Методичні аспекти розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку
О Голюк, НО Пахальчук
Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017
242017
Обґрунтування компонентів творчого потенціалу майбутнього педагога ДНЗ та школи І ступеня
О Голюк
Умань: ФОП Жовтий, 2015
212015
Воспитание у детей чувства собственного достоинства как проекции морально гуманистических ценностей
ОА Голюк, А Гайдукевич, НА Пахальчук, НО Пахальчук, ІВ Карук, ...
Warsaw (Poland), 2018
182018
Ціннісні орієнтації батьків як основа забезпечення гармонійного буття дитини у сім’ї
О Голюк
18*2015
Развитие субъектности будущих педагогов в контексте подготовки к работе с одаренными детьми
ЕП Демченко, ОП Демченко, ГГ Кит, ГГ Кіт, ОА Голюк, НЮ Родюк
Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, 2018
17*2018
Особливості підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки в контексті реформування вищої освіти України
О Голюк
Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015
172015
Уровни развития диалогической культуры будущих воспитателей ДОУ и учителей начальной школы в процессе профессиональной подготовки
О Голюк
Мозырь: УО МГПУ им. ИП Шамякина, 2015
162015
Організаційно-педагогічні умови набуття майбутніми вихователями ДНЗ фахових компетентностей для роботи в інклюзивному середовищі
О Голюк
Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016
152016
Теоретико-методологічні засади формування діалогічної культури в майбутніх вчителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін
ОА Голюк
Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія …, 0
14
Организация воспитателем ДОУ педагогической поддержки семьи через социальные сети
О Голюк
Брест: БрГУ, 2015
132015
Проблеми дидактики у педагогічній спадщиниі С.І.Миропольського
ОА Тишик
канд. пед. наук: 13.00.01 / Тишик Оксана Анатоліївна ; Харківський держ …, 1998
10*1998
Развитие творческих способностей личности в дошкольном онтогенезе: теоретические основания и способы решения
ТВ Александрович, ОА Голюк, ГГ Кит, ГГ Кіт
Херсон, 2018
92018
Problems of physical activity in vocational training of future teachers
NO Pakhalchuk, OA Holyuk
Physical education of students 22 (1), 45-50, 2018
72018
Використання комунікаційного потенціалу Інтернет у процесі фахової підготовки майбутніх вихователів ДНЗ
ОА Голюк
Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016
72016
Критерии и показатели готовности будущих воспитателей ДОУ к взаимодействию с семьей
О Голюк, РШ Голюк
Брест: БрГУ, 2016
72016
Нестандартні задачі як засіб розвитку логічного мислення молодших школярів
ОА Голюк
Advanced trends of the modern development of psychology and pedagogy in …, 2019
52019
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR CREATIVITY DEVELOPMENT IN MATHEMATICALLY GIFTED ELEMENTARY STUDENTS
O Holiuk, O Demchenko, G Kit, N Rodiuk
Problem space of modern society: philosophicalcommunicative and pedagogical …, 2019
52019
Реалізація права студентів на міжнародну академічну мобільність у практиці роботи закладів вищої педагогічної освіти
ОА Голюк, НІ Лазаренко, НИ Лазаренко, Й Гурал–Пулроле, Т Кук
Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018
5*2018
Застосування наочності як засобу підвищення ефективності процесу навчання в практиці початкової школи ХІХ століття
ОА Голюк, НЮ Родюк
Issue: 173, 2018
52018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20