Оксана Голюк (Oksana Holiuk)
Оксана Голюк (Oksana Holiuk)
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Verified email at vspu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Характеристика типів розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку
О Голюк, НО Пахальчук
Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2017
352017
Методичні аспекти розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку
О Голюк, НО Пахальчук
Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017
332017
Развитие субъектности будущих педагогов в контексте подготовки к работе с одаренными детьми
ЕП Демченко, ОП Демченко, ГГ Кит, ГГ Кіт, ОА Голюк, НЮ Родюк
Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, 2018
302018
Ціннісні орієнтації батьків як основа забезпечення гармонійного буття дитини у сім’ї
О Голюк
302015
Обґрунтування компонентів творчого потенціалу майбутнього педагога ДНЗ та школи І ступеня
О Голюк
Умань: ФОП Жовтий, 2015
302015
Воспитание у детей чувства собственного достоинства как проекции морально гуманистических ценностей
ОА Голюк, А Гайдукевич, НА Пахальчук, НО Пахальчук, ІВ Карук, ...
Warsaw (Poland), 2018
242018
Особливості підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки в контексті реформування вищої освіти України
О Голюк
Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015
222015
Теоретико-методологічні засади формування діалогічної культури в майбутніх вчителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін
ОА Голюк
Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія …, 0
20
Уровни развития диалогической культуры будущих воспитателей ДОУ и учителей начальной школы в процессе профессиональной подготовки
О Голюк
Мозырь: УО МГПУ им. ИП Шамякина, 2015
192015
Развитие творческих способностей личности в дошкольном онтогенезе: теоретические основания и способы решения
ТВ Александрович, ОА Голюк, ГГ Кит, ГГ Кіт
Херсон, 2018
172018
Організаційно-педагогічні умови набуття майбутніми вихователями ДНЗ фахових компетентностей для роботи в інклюзивному середовищі
О Голюк
Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016
172016
Використання комунікаційного потенціалу Інтернет у процесі фахової підготовки майбутніх вихователів ДНЗ
ОА Голюк
Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016
162016
Критерии и показатели готовности будущих воспитателей ДОУ к взаимодействию с семьей
О Голюк, РШ Голюк
Брест: БрГУ, 2016
162016
Организация воспитателем ДОУ педагогической поддержки семьи через социальные сети
О Голюк
Брест: БрГУ, 2015
162015
CRITERIA AND INDICATORS OF FORMATION OF HUMANISTIC AND VALUE ATTITUDE OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN TOWARDS THEMSELVES
O Holiuk, N Pakhalchuk, N Rodiuk, O Demchenko, G Kit
Proceedings of the International Scientific Conference. Volume III 198, 211, 2020
142020
Нестандартні задачі як засіб розвитку логічного мислення молодших школярів
ОА Голюк
Advanced trends of the modern development of psychology and pedagogy in …, 2019
142019
Шляхи ефективного формування діалогічного мовлення учнів на уроках навчання грамоти
НЮ Родюк, ОА Голюк
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2019
132019
Проблеми дидактики у педагогічній спадщиниі С.І.Миропольського
ОА Тишик
канд. пед. наук: 13.00.01 / Тишик Оксана Анатоліївна ; Харківський держ …, 1998
13*1998
BUSINESS GAMES IN QUASI-PROFESSIONAL FUTURE TEACHERS’TRAINING TO THE DEVELOPMENT OF GIFTED CHILDREN
О Demchenko, G Kit, O Holiuk, N Rodiuk, N Pakhalchuk, O Hryhorovych
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2019
102019
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR CREATIVITY DEVELOPMENT IN MATHEMATICALLY GIFTED ELEMENTARY STUDENTS
O Holiuk, O Demchenko, G Kit, N Rodiuk
Problem space of modern society: philosophicalcommunicative and pedagogical …, 2019
102019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20