Follow
Андрій Мельничук
Андрій Мельничук
Інститут сільського господарства Полісся НААН
Verified email at isgp.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Районування території України за рівнем природно-техногенної безпеки
Я Олийнык, Е Кононенко, А Мельничук
102009
Напрями посилення позицій продукції агропромислового комплексу на зовнішніх ринках
АЮ Мельничук
Актуальні проблеми економіки, 106, 2010
92010
Перспективи розвитку органічного виробництва в Поліссі
РІ Рудик, ОІ Савчук, АО Мельничук
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2013
72013
Продуктивність лядвенцю рогатого в чистих посівах і в травосумішках на осушуваному дерново-глейовому ґрунті Полісся
АО Мельничук, ОІ Савчук, ОО Власенко
Корми і кормовиробництво, 156-162, 2009
62009
Цикл вуглецю та азоту за різних систем удобрення в сівозміні на дерново-підзолистому ґрунті в Поліссі
АО Мельничук, МЮ Тараріко
Збалансоване природокористування, 53-56, 2015
52015
Радіаційно-екологічні аспекти використання забруднених земель у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС
ОІ Дутов, ВП Ландін, АО Мельничук, ОІ Гриник
Агроекологічний журнал, 115-121, 2015
52015
Продуктивність і економічна ефективність вирощування сої на осушуваному дерново-підзолистому грунті залежно від систем удобрення і водорегулювання
ГМ Кочик, АО Мельничук, ГА Кучер
Агропромислове виробництво Полісся, 39-44, 2018
32018
Сучасний стан радіоактивно забруднених територій: ключові проблеми та шляхи їх вирішення
ГМ Кочик, АО Мельничук, ВВ Гуреля, ГА Кучер
Наслідки аварії на ЧАЕС: реалії сьогодення. Збірник доповідей учасників …, 0
2
Стан та використання осушених земель Житомирського Полісся в умовах змін клімату
ОІ Савчук, АО Мельничук, ОВ Дребот, АП Кудрик, ІП Буднік
Агропромислове виробництво Полісся, 12-16, 2018
12018
Інноваційні трансформації аграрного сектору: європейський аспект
АБ Мельничук
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 103-111, 2016
12016
Стратегія розвитку агропромислового виробництва за збереження природних ресурсів у зоні Полісся
Р Рудик, А Мельничук, О Савчук, В Дишлюк
Вісник аграрної науки 93 (9), 27-30, 2015
12015
Реалізація агроресурсного потенціалу культур на осушуваних землях центрального Полісся
ЮО Тараріко, ЛВ Дацько, АО Мельничук
Меліорація і водне господарство, 34-36, 2015
12015
Система удобрення картоплі за органічного виробництва
ОІ Савчук, АО Мельничук, ВВ Гуреля, ЛА Іваненко
Агропромислове виробництво Полісся, випуск 7, 2014
12014
Оптимізація землекористування сільськогосподарських угідь Житомирської області
ОІ Савчук, АО Мельничук, ОВ Дребот, ЄМ Данкевич
Агропромислове виробництво Полісся, 7-10, 2014
12014
Вирощування квасолі за органічного виробництва
ОІ Савчук, АО Мельничук, ЛА Іваненко
Агропромислове виробництво Полісся, випуск 6, 2013
12013
Вплив частоти сигналу на точність пристроїв на поверхневих акустичних хвилях
А Мельничук
Видавництво Львівської політехніки, 2011
12011
Ефективність короткоротаційних сівозмін з економічно привабливими культурами на осушуваних дерново-підзолистих ґрунтах
С Рижук, О Савчук, А Мельничук, Т Приймачук
Вісник аграрної науки 100 (2), 11-18, 2022
2022
Оптимізація живлення культур в інтенсивній короткоротаційній сівозміні на дерново-середньопідзолистих ґрунтах Полісся
А Мельничук, Г Кучер, О Савчук, Г Кочик, В Гуреля, В Ковальов
Вісник аграрної науки 99 (11), 17-25, 2021
2021
Ефективність вирощування жита озимого на осушуваних ґрунтах Полісся в умовах змін клімату
С Рижук, А Мельничук, О Савчук, Г Кочик, Т Приймачук
Вісник аграрної науки 99 (8), 73-78, 2021
2021
Особливості вирощування соняшнику (Helianthus L.) на осушуваному дерновопідзолистому ґрунті в умовах зміни клімату
ОІ Савчук, АО Мельничук, ГМ Кочик, ВВ Гуреля, ОВ Дребот
Агроекологічний журнал, 133–139-133–139, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20