Підписатись
Cухонос Віктор
Cухонос Віктор
доктор юридичних наук, професор
Підтверджена електронна адреса в uabs.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансове право України. Загальна частина: навчальний посібник
ВП Нагребельний, ВД Чернадчук, ВВ Сухонос
Суми: ВТД “Університетська книга, 101, 2004
842004
Прокуратура в механізмі української держави: проблеми теорії та практики
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос
762009
Організація і діяльність прокуратури в Україні: історія і сучасність
ВВ Сухонос
Університетська книга, 2004
642004
Прокуратура в системі державних органів України : теоретичний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку
ВВ Сухонос
Університетська книга, 2008
612008
Фінансове право України
ВП Нагребельний, ВД Чернадчук, ВВ Сухонос
Загальна частина: навчальний посібник для студ. вищих навч. закл./Ін-т …, 2004
512004
Кримінальне право України. Особлива частина: підручник
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос, РМ Білоконь
Університетська книга, 2020
432020
Правова держава
ЮС Шемшученко, НМ Пархоменко, ОФ Андрійко, ОВ Батанов, ...
Юридична енциклопедія, 36, 2003
432003
Організаційно-правові проблеми кадрового забезпечення органів прокуратури
ВВ Сухонос
Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, 1999
391999
Правові та організаційні аспекти розвитку прокуратури України в сучасних умовах
ВВ Сухонос
Університетська книга, 2010
36*2010
Основи інвестиційного права України: Навчальний посібник/За заг. ред. ВД Чернадчука.-2-ге вид., перероб. і доп
ВД Чернадчук, ВВ Сухонос, ТО Чернадчук
Суми: ВТД «Університетська книга, 2005
342005
Легалізація злочинних доходів у банківській сфері і боротьба з нею
ВВ Сухонос
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
262012
Правові заходи протидії корупції в Україні в сучасних умовах: науково-теоретичні аспекти
ВВ Сухонос
Університетська книга, 2015
252015
Місце прокуратури в системі органів державної влади України, її розвиток та правове забезпечення гарантій діяльності
ВВ Сухонос
Право України, 10-13, 2000
252000
Кадри органів прокуратури: питання теорії і практики: монографія
ВВ Сухонос
Universytetsʹka knyha, 2014
212014
Склад злочину: закон, теорія та практика: монографія
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос
Суми: Університетська книга, 200, 2018
192018
Прокуратура в державному механізмі Російської імперії після судової реформи 1864 р.
ВВ Сухонос
Університетська книга, 2012
192012
Концептуальні організаційно-правові засади функціонування системи економічної безпеки банків
ВВ Сухонос
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
182011
Взаємодія прокуратури з правоохоронними органами в умовах розбудови Україною правової, незалежної, демократичної держави
ВВ Сухонос
Правовий вісник УАБС НБУ, 19-23, 2008
182008
Щодо концепції реформування прокуратури України
В Сухонос, О Звірко
Право України 1, 86-90, 2004
182004
Виникнення і розвиток інституту прокуратури
ВВ Сухонос
Видавничий Дім “ІН ЮРЕ”, 2001
182001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20