Александр Братченко
Александр Братченко
Український державний університет залізничного транспорту
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Оцінка резервів поліпшення експлуатаційних показників тепловозних дизелів типу Д80 за рахунок модернізації механізму привода клапанів
ВІ Мороз
Зб. наук. праць ХарДАЗТ, 10-13, 2000
102000
Новий підхід до формалізованого описання конструкції технічних засобів залізничного транспорту
ВІ Мороз
Залізничний транспорт України, 41-42, 2010
82010
Математичний запис задачі оптимізаційного проектування напіввагонів за критерієм мінімальної матеріалоємності
ВІ Мороз
Зб. наук. праць.-Харків: УкрДАЗТ, 121-131, 2009
82009
Визначення перспективних напрямків удосконалення конструкції напіввагонів виробництва ДП «Укрспецвагон»
ВІ Мороз, ВВ Фомiн, ОВ Фомiн
Зб. наук. праць.-Харків: УкрДАЗТ, 72-81, 2008
82008
Новий підхід до класифікації тягових приводів рухомого складу залізниць
ВІ Мороз, ОВ Братченко, СВ Бобрицький
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2012
72012
Обґрунтування перспективних напрямків підвищення експлуатаційної надійності тягових передач електропоїздів серії ЕР-2
ВІ Мороз
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 176-182, 2009
72009
Методологічний аспект формалізованого описання і оцінювання механічної досконалості конструкції транспортних технічних засобів
ВІ Мороз
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 31-38, 2004
72004
Генетичний та методологічний аспект створення технічних засобів нового покоління для залізничного транспорту
ВІ Мороз
Залізничний транспорт України, 61-62, 2000
62000
Новий підхід до розрахункових досліджень механізмів локомотивної енергетичної установки з V-подібним дизелем
ВС Тіщенко
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 122-128, 2010
52010
Математичне описання модульно-накопичувального формування крутних моментів багатоциліндрових V-подібних тепловозних дизелів
ВІ Мороз, ОВ Братченко, ВС Тіщенко
Удосконалення будівельних, колійних та перевантажувальних машин//Зб. наук …, 2008
52008
Блочно-ієрархічне описання конструкції енергетичних установок сучасних тепловозів
ОВ Братченко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2014
22014
Новий підхід до проектування високоефективних газорозподільних кулачків енергетичних установок тепловозів
ОВ Братченко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
22013
Узагальнені математичні моделі для динамічного синтезу безударних газорозподільних кулачків тепловозних дизелів
ОВ Братченко
22012
Результати уточненого моделювання кінематики клапанів локомотивних енергетичних установок з дизелями Д49
ВІ Мороз, ОВ Братченко, КВ Астахова
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2012
22012
Особливості побудови геометричних моделей елементів модулів підсистеми розподільного вала тепловозного дизеля Д49
ВІ Мороз, ОВ Братченко, ВС Тіщенко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
12016
Особенности формализованного описания конструкции технических средств железнодорожного транспорта
В Мороз, АВ Братченко
Инновационный транспорт, 10-13, 2014
12014
Особливості використання методу перетворення координат в дослідження кінематики кривошипно-шатунних механізмів
ОВ Братченко
Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту, 115-120, 2014
12014
Гармонійний аналіз формування крутних моментів в механічні системі енергетичної установки тепловоза з дизелем Д49
ВІ Мороз, ОВ Братченко, ВС Тіщенко
Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту, 98-103, 2014
12014
Узагальнені математичні моделі для удосконаленої технології ремонту тягових зубчатих передач рухомого складу
ОВ Братченко, ВІ Громов
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
12013
Отримання і аналіз цифрових описань робочих профілів зубців тягових зубчатих передач з різними ступенями зносу
ВІ Мороз, СВ Бобрицький
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20