Follow
Козак Тетяна Богданівна
Козак Тетяна Богданівна
канд пед. наук, доцент каф. німецької мови,ТНЕУ
Verified email at tneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі
І Шахіна
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2013
34*2013
ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ
ТБ Козак
Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету «Острозька …, 2015
252015
Педагогічна співтворчість викладача і студентів в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу
ТМ Козак
Розвиток наукових досліджень-2005: Матер. міжнар. науково-практ. конф 5, 42-44, 2005
132005
Дипломне проектування як засіб формування готовності майбутніх дизайнерів до професійної діяльності
ТС Козак, ТС Козак
Вінниця, 2010
122010
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО СТУПЕНЯ НІМЕЧЧИНИ
ТБ Козак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
82011
Особливості організації та функціонування дуальної системи професійної освіти Німеччини
ТБ Козак
Педагог професійної школи : Збірник наукових праць, С. 258–264, 2007
82007
Лексико-семантична група слiв, якi позначають колiр у нiмецькiй мовi (дiахронiчне дослiдження)
ТБ Козак
72002
Соціально-економічна суть особистих господарств населення
КВ Прокопишак, ОА Біттер, ЛА Кушнір, ТР Козак
Львівський політехнічний національний університет, 493-499, 2001
72001
Досвід провідних країн світу в побудові дієвої пенсійної системи
ТМ Козак
Інвестиції: практика та досвід, 120-125, 2017
62017
Урахування засад фундаменталізації при викладанні методики навчання інформатики у вищій педагогічній школі
ТМ Козак
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 80-84, 2012
62012
Модель системи освіти Німеччини як вагомий чинник здійснення професійної підготовки
ТБ Козак
Збірник наукових праць Львівського національного університету ім. Івана …, 2007
62007
Інформаційна модель освітньої діяльності вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації
Т Козак
Нові технології навчання: Наук.-метод. зб./Ред. кол.: ВО Зайчук (головний …, 2003
62003
Організація та технології профільного навчання у гімназіях другого ступеня Німеччини
ТБ Козак
Хмельницький : Авіст, 2007
52007
Стандарти професійної підготовки молоді у Німеччині
ТБ Козак
Збірник наукових праць, С. 186–197, 2008
4*2008
Організаційно-теоретичні засади моніторингу діяльності вищих навчальних закладів
ТМ Козак
Проблеми освіти: Наук.-метод. зб./Ред. кол.: ВО Зайчук (гол. ред.), ОЯ …, 2011
32011
Компетентність педагогічного персоналу професійних закладів освіти другого ступеня Німеччини
ТБ Козак
Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія …, 2008
32008
Професійна орієнтація школярів як педагогічна проблема
ТБ Козак
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка …, 2006
32006
Професійне самовизначення школярів як психолого-педагогічна проблема
ТБ Козак
Вісник Прикарпатського національного університету. Серія : Педагогіка …, 2006
32006
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF NON-STATE PENSION SYSTEM IN UKRAINE
ТМ Козак
Збірник матеріалів конференції виданий за підтримки Асоціації міст України, 123, 2019
22019
Методика розвитку творчого мислення майбутніх дизайнерів для підготовки до дипломного проектування
ТС Козак
Науковий вісник НЛТУ України 27 (4), 181-185, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20