Підписатись
Nataliia Prytulska
Nataliia Prytulska
Інші іменаПритульська Наталія Володимирівна, Pritulska Nataliia, Prytulska Natalya
State University of Trade and Economics
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Наукові підходи та практичні аспекти оптимізації асортименту продуктів спеціального призначення: монографія
ГБ Рудавська, ЄВ Тищенко, НВ Притульська
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 170, 2002
1232002
Експертиза товарів: підручник
ТМ Коломієць, НВ Притульська, ОЛ Романенко
К.: КНТЕУ, 2001
702001
Ідентифікація продовольчих товарів: теорія і практика: монографія
НВ Притульська
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005
342005
СONSUMER PREFERENCES ON THE MARKET OF PLANT-BASED MILK ANALOGUES.
N Pritulska, I Motuzka, A Koshelnyk, O Motuzka, L Yashchenko, ...
Slovak Journal of Food Sciences 15, 2021
282021
Науковi пiдходи та практичнi аспекти оптимiзацiї асортименту продуктiв спецiального призначення: монографiя
ГБ Рудавська, ЕВ Тищенко, НВ Притульська
212002
Товарознавчі засади позиціонування продуктів для ентерального харчування
Н Притульська, Ю Мотузка
Товари і ринки, 53-61, 2014
202014
Інтеграція вітчизняної науки до світової через наукометричні бази даних
А Мазаракі, Н Притульська, С Мельниченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-13, 2011
192011
Сучасний стан і тенденції розвитку ринку продуктів для нутрітивної підтримки людини
НВ Притульська, ДП Антюшко, ЮМ Мотузка
Харчова наука і технологія, 106-108, 2012
102012
Продовольчі товари: лабораторний практикум
НВ Притульська
К.: КНТЕУ, 2007
102007
Технічне регулювання: міжнародні практики та вітчизняні реалії
Н Притульська, Ю Мотузка
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5–21-5–21, 2015
82015
Ринок продуктів нутрітивної підтримки
Н Притульська, А Кучинська
Товари і ринки, 5-14, 2014
82014
Інноваційні технології переробки риби
АА Мазаракі, ТК Лебська, ОВ Сидоренко, СМ Ніколаєнко, ...
Київ. нац. торг.-екон. ун 2014, 432, 0
8
Research of prospects for using zeolites in the food industry
НВ Притульська, ЄВ Бондаренко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (11), 4-9, 2015
72015
Система захисту прав споживачів в Україні: проблеми реформування
Н Притульська
Товари і ринки, 5–16-5–16, 2015
72015
Naukovi pidhody ta praktychni aspekty optymizacii'asortymentu produktiv special'nogo pryznachennja: monografija
GB Rudavs' ka, YV Tyshhenko, NV Prytulska
Kyi’v: Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t, 2002
72002
M. Tovaroznavchi zasady pozytsionuvannya produktiv dlya enteralnoho kharchuvannya
NV Prytulska, Y Motuzka
Tovary i rynky: nauk.-prakt. zhurn, 53-61, 2014
62014
Огляд тенденцій світового ринку харчових продуктів для спортсменів і перспективи його розвитку в Україні
НВ Притульська, ОВ Хробатенко, ЮБ Міклашевська
Товарознавство та інновації, 186-194, 2012
62012
Сучасні проблеми продовольчої безпеки України в умовах глобалізації
НВ Притульська
Товари і ринки, 119-127, 2006
62006
Naukovi pidkhody ta praktychni aspekty optymizatsii asortymentu produktiv spetsialnoho pryznachennia [Scientific approaches and practical aspects of optimizing product range of …
HB Rudavska, IV Tyshchenko, NV Prytulska
Kyiv, Ukraine: KNTEU (in Ukrainian), 2002
62002
Ресурсозберігаюча технологія сухих рибо-рослинних напівфабрикатів
НВ Притульська, ДВ Федорова
Вісник ЛТЕУ. Технічні науки, 65-71, 2017
52017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20