Анатолій Трохимович Комзюк / Anatolii Komziuk
Title
Cited by
Cited by
Year
Митний кодекс України: Науково-практичний коментар
КРА Комзюк А.Т., Погрібний О.О.
Правова єдність, 2008
619*2008
Адміністративний процес України
МРС Комзюк А.Т., Бевзенко В.М.
Прецедент, 2007
348*2007
Кодекс України про адміністративні правопорушення : Науково-практичний коментар
ПОО Калюжний Р. А., Комзюк А. Т.
Алерта, 2008
352008
Деякі проблеми реформування законодавства про адміністративну відповідальність
СОЮ Комзюк А.Т., Гуменюк В.А.
Вісник Університету внутрішніх справ, 76-79, 1996
251996
Адміністративна юстиція в Україні
МРСЗАТК Пономаренко Г.О., Комзюк А.Т., Бевзенко В.М.
Прецедент, 2009
162009
Громадський контроль як засіб забезпечення законності у сфері державного управління
ПОВ Комзюк А.Т.
Вісник Національного університету внутрішніх справ, 160-164, 2003
162003
Деякі проблеми розвитку законодавства про адміністративний примус
БЄО Комзюк А.Т.
Концепція розвитку законодавства України до 2005 року, 119-121, 1996
141996
К концепции реформы административного законодательства и административного судопроизводства
КАТ Битяк Ю.П
Юридическая наука и проблемы формирования демократического правового …, 1993
111993
Administratyvnyi protses Ukraini [The administrative process of Ukraine]
AT Komziuk, VM Bevzenko, RS Melnyk
Kyiv: Pretsedent [in Ukrainian], 2007
102007
Адміністративна відповідальність юридичних осіб: деякі проблеми правового регулювання
ЛЄА Комзюк А.Т.
Право і безпека, 34-38, 2017
7*2017
Деякі актуальні проблеми реформування інституту адміністративної відповідальності
СОЮ Гусаров С. М., Комзюк А. Т.
Форум права, 112–119, 2017
62017
Правовий статус патентного відомства: українські реалії в контексті зарубіжного досвіду
КЛТ Запорожець І.Г., Комзюк А.Т.
Актуальні проблеми держави і права, 633-639, 2004
62004
Адміністративний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна) : наук.-практ. посібник
КА Манн Т., Мельник Р., Бевзенко В.
К.: Алерта, 2013
42013
Уточнення основного завдання адміністративного судочинства як вимога сьогодення
МРС Комзюк А.Т.
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 90-97, 2009
32009
Адміністративна відповідальність в Україні
КЗАТ Комзюка
Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2007
3*2007
До поняття правового статусу судді як суб’єкта адміністративної юрисдикції
ЗМП Комзюк А.Т.
Юридична Україна, 15-18, 2004
22004
Адміністративний примус як засіб здійснення митної справи в Україні
КВТ Комзюк А.Т.
Вісник Академії митної служби України, 34-37, 1999
21999
Social issues of the State Border Guard Service of Ukraine personnel management
V Polovnikov, S Khalymon, A Komziuk, V Kopanchuk
Amazonia Investiga 9 (29), 395-406, 2020
2020
Relations on Ensuring the Rights and Freedoms of a Man and Citizen as a Component of the Subject Matter of Administrative Law
AT Komziuk, YA Lypiy
Bull. Kharkiv Nat'l. Univ. Internal Aff., 144, 2020
2020
Review for the Monograph" Administrative and Legal Principles of Law Enforcement Agencies' Activities to Ensure Financial and Economic Security of Ukraine" Prepared by Rieznik …
AT Komziuk
Law & Safety, 181, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20