Follow
Анатолій Трохимович Комзюк / Anatolii Komziuk
Title
Cited by
Cited by
Year
Митний кодекс України: Науково-практичний коментар
КРА Комзюк А.Т., Погрібний О.О.
Правова єдність, 2008
575*2008
Адміністративний процес України
МРС Комзюк А.Т., Бевзенко В.М.
Прецедент, 2007
374*2007
Кодекс України про адміністративні правопорушення : Науково-практичний коментар
ПОО Калюжний Р. А., Комзюк А. Т.
Алерта, 2008
352008
Деякі проблеми реформування законодавства про адміністративну відповідальність
СОЮ Комзюк А.Т., Гуменюк В.А.
Вісник Університету внутрішніх справ, 76-79, 1996
281996
Адміністративна юстиція в Україні
МРСЗАТК Пономаренко Г.О., Комзюк А.Т., Бевзенко В.М.
Прецедент, 2009
172009
Громадський контроль як засіб забезпечення законності у сфері державного управління
ПОВ Комзюк А.Т.
Вісник Національного університету внутрішніх справ, 160-164, 2003
162003
Деякі проблеми розвитку законодавства про адміністративний примус
БЄО Комзюк А.Т.
Концепція розвитку законодавства України до 2005 року, 119-121, 1996
151996
Адміністративна відповідальність юридичних осіб: деякі проблеми правового регулювання
ЛЄА Комзюк А.Т.
Право і безпека, 34-38, 2017
11*2017
К концепции реформы административного законодательства и административного судопроизводства
КАТ Битяк Ю.П
Юридическая наука и проблемы формирования демократического правового …, 1993
111993
Деякі актуальні проблеми реформування інституту адміністративної відповідальності
СОЮ Гусаров С. М., Комзюк А. Т.
Форум права, 112–119, 2017
102017
Адміністративна відповідальність в Україні
КЗАТ Комзюка
Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2007
10*2007
Administratyvnyi protses Ukraini [The administrative process of Ukraine]
AT Komziuk, VM Bevzenko, RS Melnyk
Kyiv: Pretsedent [in Ukrainian], 2007
92007
Zakhody administratyvnoho prymusu v pravookhoronnii diialnosti militsii: poniattia, vydy ta orhanizatsiino-pravovi pytannia realizatsii [Measures of Administrative Compulsion …
AT Komziuk
Kharkiv: Vyd-vo Nats. un-tu vnutr. sprav [іn Ukr.], 2002
82002
Правовий статус патентного відомства: українські реалії в контексті зарубіжного досвіду
КЛТ Запорожець І.Г., Комзюк А.Т.
Актуальні проблеми держави і права, 633-639, 2004
72004
Адміністративний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна) : наук.-практ. посібник
КА Манн Т., Мельник Р., Бевзенко В.
К.: Алерта, 2013
42013
Уточнення основного завдання адміністративного судочинства як вимога сьогодення
МРС Комзюк А.Т.
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 90-97, 2009
32009
До поняття правового статусу судді як суб’єкта адміністративної юрисдикції
ЗМП Комзюк А.Т.
Юридична Україна, 15-18, 2004
22004
Адміністративний примус як засіб здійснення митної справи в Україні
КВТ Комзюк А.Т.
Вісник Академії митної служби України, 34-37, 1999
21999
Social issues of the State Border Guard Service of Ukraine personnel management
V Polovnikov, S Khalymon, A Komziuk, V Kopanchuk
Amazonia Investiga 9 (29), 395-406, 2020
12020
Administrative liability of legal entities: certain problems of legal regulation
AT Komziuk, YA Lypiy
Law & Safety, 36, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20