Подписаться
Анатолій Трохимович Комзюк / Anatolii Komziuk
Анатолій Трохимович Комзюк / Anatolii Komziuk
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Митний кодекс України: Науково-практичний коментар
КРА Комзюк А.Т., Погрібний О.О.
Правова єдність, 2008
724*2008
Адміністративний процес України
МРС Комзюк А.Т., Бевзенко В.М.
Прецедент, 2007
403*2007
Кодекс України про адміністративні правопорушення : Науково-практичний коментар
ПОО Калюжний Р. А., Комзюк А. Т.
Алерта, 2008
372008
Деякі проблеми реформування законодавства про адміністративну відповідальність
СОЮ Комзюк А.Т., Гуменюк В.А.
Вісник Університету внутрішніх справ, 76-79, 1996
331996
Адміністративна відповідальність в Україні
КЗАТ Комзюка
Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2007
20*2007
Деякі проблеми розвитку законодавства про адміністративний примус
БЄО Комзюк А.Т.
Концепція розвитку законодавства України до 2005 року, 119-121, 1996
201996
Деякі актуальні проблеми реформування інституту адміністративної відповідальності
СОЮ Гусаров С. М., Комзюк А. Т.
Форум права, 112–119, 2017
18*2017
Громадський контроль як засіб забезпечення законності у сфері державного управління
ПОВ Комзюк А.Т.
Вісник Національного університету внутрішніх справ, 160-164, 2003
182003
Адміністративна юстиція в Україні
МРСЗАТК Пономаренко Г.О., Комзюк А.Т., Бевзенко В.М.
Прецедент, 2009
172009
Адміністративна відповідальність юридичних осіб: деякі проблеми правового регулювання
ЛЄА Комзюк А.Т.
Право і безпека, 34-38, 2017
152017
К концепции реформы административного законодательства и административного судопроизводства
КАТ Битяк Ю.П
Юридическая наука и проблемы формирования демократического правового …, 1993
141993
Administratyvnyi protses Ukrainy [Administrative process of Ukraine]
AT Komziuk, VM Bevzenko, RS Melnyk
Kyiv: Pretsedent [in Ukrainian], 2007
112007
Zakhody administratyvnoho prymusu v pravookhoronniy diyal'nosti militsiyi: ponyattya, vydy ta orhanizatsiyno-pravovi pytannya realizatsiyi: monohrafiya [Measures of …
AT Komzyuk, OM Bandurka
Kharkiv: Vyd-vo nats. un-tu vnutr. sprav (in Ukr.), 2002
112002
Promising directions for ensuring national security under martial law
AT Komziuk, YO Zahumenna, AL Borko, SM Bortnik
Lex Humana.–2023.–Vol. 15,№ 1.–P. 509-520, 2023
82023
Адміністративний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна) : наук.-практ. посібник
КА Манн Т., Мельник Р., Бевзенко В.
К.: Алерта, 2013
62013
Правовий статус патентного відомства: українські реалії в контексті зарубіжного досвіду
КЛТ Запорожець І.Г., Комзюк А.Т.
Актуальні проблеми держави і права, 633-639, 2004
62004
Уточнення основного завдання адміністративного судочинства як вимога сьогодення
МРС Комзюк А.Т.
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 90-97, 2009
42009
Social issues of the State Border Guard Service of Ukraine personnel management
V Polovnikov, S Khalymon, A Komziuk, V Kopanchuk
Amazonia Investiga 9 (29), 395-406, 2020
32020
Contemporary forms and methods of counteracting narcotization of the youth
AT Komziuk, R Orlovskyi, B Orlovskyi, TV Rodionova
Amazonia Investiga.–2020.–Vol. 9, No 25.–P. 377-385, 2020
32020
Адміністративне право України. Повний курс : підручник
ОК В. Галунько, П. Діхтієвський
22021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20