Подписаться
Анатолій Трохимович Комзюк / Anatolii Komziuk
Анатолій Трохимович Комзюк / Anatolii Komziuk
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Митний кодекс України: Науково-практичний коментар
КРА Комзюк А.Т., Погрібний О.О.
Правова єдність, 2008
685*2008
Адміністративний процес України
МРС Комзюк А.Т., Бевзенко В.М.
Прецедент, 2007
407*2007
Кодекс України про адміністративні правопорушення : Науково-практичний коментар
ПОО Калюжний Р. А., Комзюк А. Т.
Алерта, 2008
362008
Деякі проблеми реформування законодавства про адміністративну відповідальність
СОЮ Комзюк А.Т., Гуменюк В.А.
Вісник Університету внутрішніх справ, 76-79, 1996
331996
Адміністративна відповідальність в Україні
КЗАТ Комзюка
Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2007
20*2007
Деякі проблеми розвитку законодавства про адміністративний примус
БЄО Комзюк А.Т.
Концепція розвитку законодавства України до 2005 року, 119-121, 1996
191996
Деякі актуальні проблеми реформування інституту адміністративної відповідальності
СОЮ Гусаров С. М., Комзюк А. Т.
Форум права, 112–119, 2017
18*2017
Громадський контроль як засіб забезпечення законності у сфері державного управління
ПОВ Комзюк А.Т.
Вісник Національного університету внутрішніх справ, 160-164, 2003
182003
Адміністративна юстиція в Україні
МРСЗАТК Пономаренко Г.О., Комзюк А.Т., Бевзенко В.М.
Прецедент, 2009
172009
Адміністративна відповідальність юридичних осіб: деякі проблеми правового регулювання
ЛЄА Комзюк А.Т.
Право і безпека, 34-38, 2017
152017
Zakhody administratyvnoho prymusu v pravookhoronniy diyal nosti militsiyi: ponyattya, vydy ta orhanizatsiyno-pravovi pytannya realizatsiyi [Measures of administrative coercion …
AT Komzyuk, OM Bandurka
K harkiv: Vyd-vo Nats. un-tu vnutr. sprav, 2002
132002
К концепции реформы административного законодательства и административного судопроизводства
КАТ Битяк Ю.П
Юридическая наука и проблемы формирования демократического правового …, 1993
131993
Administratyvnyi protses Ukrainy [Administrative process of Ukraine]
AT Komziuk, VM Bevzenko, RS Melnyk
Kyiv: Pretsedent [in Ukrainian], 2007
112007
Правовий статус патентного відомства: українські реалії в контексті зарубіжного досвіду
КЛТ Запорожець І.Г., Комзюк А.Т.
Актуальні проблеми держави і права, 633-639, 2004
62004
Promising directions for ensuring national security under martial law
AT Komziuk, YO Zahumenna, AL Borko, SM Bortnik
Lex Humana.–2023.–Vol. 15,№ 1.–P. 509-520, 2023
52023
Адміністративний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна) : наук.-практ. посібник
КА Манн Т., Мельник Р., Бевзенко В.
К.: Алерта, 2013
52013
Уточнення основного завдання адміністративного судочинства як вимога сьогодення
МРС Комзюк А.Т.
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 90-97, 2009
42009
Contemporary forms and methods of counteracting narcotization of the youth
AT Komziuk, R Orlovskyi, B Orlovskyi, TV Rodionova
Amazonia Investiga.–2020.–Vol. 9, No 25.–P. 377-385, 2020
32020
Адміністративне право України. Повний курс : підручник
ОК В. Галунько, П. Діхтієвський
22021
Administrative Liability for Violating the Rules of Stopping, Parking, Vehicle Parking
OY Salmanova, AT Komziuk
Bull. Kharkiv Nat'l. Univ. Internal Aff., 150, 2021
22021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20