Лариса Головата
Лариса Головата
доцент кафедри української мови та методики її навчання, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування професійного мовлення у студентів факультету фізичного виховання : дис... канд. пед. наук: 13.00.02
Л Головата
Тернопільський державний педагогічний університет, 1997
121997
Культура усного і писемного професійного мовлення : посібник для студ.ф-тів фізвиховання
Л Головата
Тернопіль : Підручники & посібники, 1997
91997
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до комунікативно-стратегічної діяльності як складова їх особистісно-професійного розвитку
МП Оліяр
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013
12013
Мовленнєві огріхи на сторінках регіональних інтернет-видань
ЛМ Головата
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Готуємо майбутніх словесників до написання курсової роботи з методики навчання української мови
ЛМ Головата
Підручники і посібники, 2021
2021
Шляхи впровадження технологій інтерактивного навчання на уроках української мови у 5–7 класах
ЛМ Головата
2020
ЗНАЧЕНИЕ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ В ВЫРАБОТКЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ
ЛМ Головата
Актуальные научные исследования в современном мире, 52-55, 2020
2020
Кольорема як транслятор авторських смислів
Т Миколенко, Л Головата
2020
Кольорема як транслятор авторських смислів
ТММ Л. М. Головата
Наукові записки. Серія: Філологічні науки, 5-10, 2020
2020
Значення етнопедагогічної сутності у виробленні мовленнєвих умінь і навичок учнів
ЛМ Гловата
Актуальные научные иследованние в современном мире 6 (4(60)), 52-55, 2020
2020
Засоби народної педагогіки у формуванні мовленнєвих умінь і навичок молоді
ЛМ Головата
ТНМУ,«Укрмедкнига», 2020
2020
Стильова параметризація засобів емотивності
ГІ Дідук-Ступ'як, ЛМ Головата
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
2019
Соціокультурна змістова лінія «Найвидатніші постаті вітчизняної культури у навчанні пункутації української мови
ЛМ Головата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Навчання лінгвістичних дисциплін на нефілологічних факультетах ВНЗ засобами інтерактивних технологій
ЛМ Головата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Підготовка вчителя-філолога у педагогічному вищому навчальному закладі
ІМ Бабій, ТП Вільчинська, ЛМ Головата, ГІ Дідук-Ступ’як, ЛМ Златів, ...
ФОП Осадца ЮВ, 2017
2017
Опрацювання простого ускладненого речення на краєзнавчому матеріалі (з життя і творчості Володимира Гнатюка)
ЛМ Головата
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
2016
Краєзнавчий аспект у системі роботи з вивчення простого ускладненого речення
Л Головата
Збірник : Матеріали міжнародних наукових читань «Лінгвістичні студії молодих …, 2016
2016
Тестові завдання з української пунктуації: [навчальний посібник]
Л Головата
Тернопіль : Вектор, 2016
2016
Застосування інтерактивних технологій у процесі навчання української мови (за професійним спрямуванням)
Л Головата
Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016
2016
Етнопедагогічний аспект у працях вітчизняних педагогів початку ХХ століття
Л Головата
Освітній навігатор. Науково-методичний інтернет-журнал, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20