Щоб редагувати профіль, увійдіть в обліковий запис hunchyki@gmail.com.
Підписатись
Ihor Hunchyk
Ihor Hunchyk
доцент фольклористики, Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Український магічно-сакральний фольклор: структура тексту та особливості функціонування: монографія
І Гунчик
Lʹvivsʹkyĭ nat︠s︡ionalʹnyĭ universytet imeni Ivana Franka, 2011
362011
Український оказіонально-обрядовий фольклор: структурно-функціональний аспект
ІВ Гунчик
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01. 07 «фольклористика». Львів, 2005
42005
Експресивні фольклорні оказіоналізми у романі Івана Франка Основи суспільності”
І Гунчик
Українське літературознавство, 250-258, 2011
32011
Західнополіські фольклорні молитви та примовки до місяця
І ГУНЧиК
Міфологія і фольклор, 2008
32008
Українські фольклорні молитви в антропологічному дослідженні Ю. Талька-Гринцевіча Zarys lecznictwa ludowego na Rusi południowej
І Гунчик
Народознавчі зошити, 238-243, 2015
12015
тико-функціональна приналежність українських народних молитов у праці В. Милорадовича Житье-бытье лубенского крестьянина
І Гунчик
Народознавчі зошити. Серія філологічна:, 575-579, 2014
12014
Погляди М. Крушевського на замовляння та народні молитви з позицій філософії первісного мислення й асоціативної психології
І Гунчик
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014
12014
Народна молитва в жанровій свідомості носіїв фольклору Північно-Західної України та суміжної Білорусі
І Гунчик
Слов'янський світ, 115-133, 2012
12012
Галицькі народні молитовки у зібранні та коментарях Франка-фольклориста
І Гунчик
Українське літературознавство, 246-265, 2012
12012
Пам’яті Олекси Ошуркевича (1933–2010)
І Гунчик
Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство, 303-306, 2011
12011
Фольклорна магічно-сакральна стихія в поетичному світобаченні Володимира Свідзинського
І Гунчик
2018
Результати розмірковувань і практики допитливого розуму: М. Крушевський про замовляння, молитви та психологію народної творчості
І Гунчик
Народознавчі зошити, 574-581, 2016
2016
Між релігією та магією слова: народні молитви у сучасних славістичних дослідженнях польських учених
І Гунчик
Слово і Час, 2015
2015
Маловідома збірка західноукраїнських простонародних молитов про сон Пресвятої Богородиці в записах 30-х років ХХ століття
ІВ Гунчик
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 27-29, 2014
2014
Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Народознавчі зошити, Львів, Інститут народознавства НАН України, 2011,№ 1, 2, 3, 4, 5, 6
І Гунчик
Міфологія і фольклор, 123-126, 2013
2013
Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Вісник Львівського університету. Серія історична, Львів, 2012, Вип. 47, 421 с.
І Гунчик
Міфологія і фольклор, 158-160, 2013
2013
Новий журнал “Міфологія і фольклор”
І Гунчик
Слово і Час, 2009
2009
ЙУКРАЇНСЬКИЙ ОКАЗІОНАЛЬНО-ОБРЯдовий
І Гунчик
Tvorchistʹ Volodymyra Svidzynsʹkoho: zbirnyk naukovykh prat︠s︡ʹ, 51, 2003
2003
Із оказіонально-обрядового фольклору західного полісся. Лікувально-профілактична сфера ігор гунчик
І Гунчик
Вісник Львівського університету. Серія: філологічна.–Львів, 292-312, 2003
2003
З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ОКАЗІОНАЛЬНО-ОБРЯДОВОГО ФОЛЬКЛОРУ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.
І ГУНЧИК
Вісник Львівського університету. Серія філологічна.–Львів, 156-164, 2003
2003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20