Юрій Леонідович Філімонов
Юрій Леонідович Філімонов
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Verified email at knau.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Технологічні і економічні аспекти ефективності систем обробітку ґрунту
ЮЛ Філімонов, ВМ Нагаєв
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва…, 2011
42011
Проблеми розвитку експорту овочевої продукції в умовах динамізації конкурентного середовища
ТІ Олійник, ЮЛ Філімонов, ЛО Лещенко
Інвестиції: практика та досвід, 5-10, 2019
2019
Бюлетень нових надходжень бібліотеки 2018 р.
СО Довгалюк, ОІ Артюхова, ОД Кандаурова
Харківський національний аграрний університет ім. ВВ Докучаєва, 2018
2018
Джерела аграрної освіти і науки
ОВ Ульянченко, АІ Кравцов, ОМ Голікова, ОІ Гуторов, МД Євтушенко, ...
Харківський національний аграрний університет ім. ВВ Докучаєва, 2018
2018
Інвестування: навч. посібник для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 Економіка підприємства, 6.030601 Менеджмент, 6.030509 Облік і аудит…
НС Ляліна, ВВ Олійник, ЛП Рудь, ЮЛ Філімонов
Харків: ФОП Федорко, 2014
2014
Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломної магістерської роботи студентами ОКР спеціаліст за спеціальністю 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування…
ОІ Гуторов, ОВ Ульянченко, ТІ Олійник, ОО Гуторова, ОМ Таран, ...
Харків: ХНАУ, 2013
2013
Економіка галузей сільського господарства: методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент…
ЮВ Пащенко, ЮЛ Філімонов
Харків: ХНАУ, 2013
2013
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства
ТІ Олійник, ВЙ Шиян, ЛЮ Кучер, ЮЛ Філімонов, інші
Х.:: ХНАУ, 2013
2013
Економіка підприємства: програма та методичні вказівки для організації і проведення виробничої практики для студентів напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства
ЮВ Пащенко, ЮЛ Філімонов, ЛЮ Кучер
Харків: ФОП Федорко Л. В, 2013
2013
Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломної магістерської роботи студентами ОКР магістр за спеціальністю 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (в…
ОІ Гуторов, ОВ Ульянченко, ТІ Олійник, ОО Гуторова, ОМ Таран
Харк. нац. аграр. ун-т., 2013
2013
Облік і аудит: практикум з дистанційного тестування: навч. посіб.
З М.Ф. Огійчука, ЄВ Калюги, ВЯ Плаксієнка
К.: Алерта, 2013
2013
Маркетинг: навч. посібник для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 Економіка і підприємництво
ОМ Литвинова, ІВ Кошкалда, РМ Шелудько, ТЮ Білоусько, ...
Харків: ХНАУ, 2013
2013
Робочий зошит для практичних занять з дисципліни Економіка підприємства для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит
ТІ Олійник, ЮЛ Філімонов, ВВ Олійник
Х., ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2011
2011
Виробничо-практичний довідник (частина друга)
ТІ Олійник, ЮЛ Філімонов, ВВ Олійник
Х., ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2011
2011
Виробничо-практичний довідник (частина перша)
ТІ Олійник, ЮЛ Філімонов, ВВ Олійник
Х., ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2011
2011
Система оплати праці від чистої продукції у сільськогосподарських підприємствах
ЮЛ Філімонов, ОВ Ульяненко
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва…, 2011
2011
Концентрація виробництва продукції рослинництва та її вплив на ефективність функціонування галузі
ЮЛ Філімонов
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва…, 2010
2010
Удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств як чинник ефективності виробництва продукції рослинництва
ЮЛ Філімонов
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва…, 2010
2010
Рангова оцінка економічної ефективності виробництва продукції рослинництва
ЮЛ Філімонов
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва…, 2010
2010
АНАЛІЗ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ В ЦІННІСНОМУ ЛАНЦЮЖКУ ЯК СКЛАДОВА ВНУТРІШНЬОГО СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ
ОМ Таран, ЮЛ Філімонов
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20