Підписатись
Каверин Костянтин Олександрович
Каверин Костянтин Олександрович
Київський національний університет будівництва і архітектури
Підтверджена електронна адреса в knuba.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Research of high-strength cement compositions modified by complex organic-silica additives
КК Пушкарьова, КО Каверин
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (5 (77)), 42-51, 2015
252015
The role of the crystallo-chemical factor in the evaluation and improvement of the nanomodification efficiency of mortar and concrete
KK Pushkareva, OA Gonchar, KO Kaverin
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 708 (1), 012102, 2019
112019
Дослідження високоміцних цементних композицій, модифікованих комплексними органо-кремнеземистими добавками
КК Пушкарьова, КО Каверин, ДО Калантаєвський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 42-51, 2015
82015
Особливості модифікації цементної матриці для отримання високоміцних легких керамзитобетонів
КК Пушкарьова, КО Каверин
Зб. наук. праць "Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка", 43-48, 2014
82014
Дослідження впливу органо-кремнеземистих добавок на міцність цементних композицій
КК Пушкарьова, КО Каверин
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 371-379, 2015
72015
Дослідження процесів структуроутворення цементних композицій, модифікованих органо-кремнеземистими добавками
КК Пушкарьова, КО Каверин, МС Дмитров
Вісник Одеської Державної академії будівництва та архітектури, 201-208, 2014
62014
Influence of organo-mineral additives on the rheological properties of cement compositions and their physical and mechanical characteristics
KK Pushkaryova, OA Gonchar, KO Kaverin
Proceedings of the Ukrainian State University of Railway Transport 155, 124-128, 2015
52015
Дослідження сумісності дії складових органо-кремнеземистої добавки та їх вплив на процеси структуроутворення цементного каменю
КК Пушкарьова, КО Каверин
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 322-329, 2017
42017
Використання високоміцних керамзитобетонів в каркасно-монолітному будівництві
КК Пушкарьова, КО Каверин
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 75-83, 2016
32016
Вплив органо-мінеральних добавок на реологічні властивості цементних композицій та їхні фізико-механічні характеристики
КК Пушкарьова, ОА Гончар, КО Каверин
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
32015
Дослідження експлуатаційних властивостей високоміцних легких керамзитобетонів, модифікованих комплексною органо-кремнеземистою добавкою
K Pushkarova, K Kaverin
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2017
22017
Use of high-strength lightweight concrete in frame-monolithic construction
KK Pushkarova, KO Kaverin
Resource-efficient materials, constructions, buildings and structures: Col …, 2016
22016
Вплив комплексної органо-мінеральної добавки на фазовий склад цементних композицій та формування структури цементного каменю
КК Пушкарьова, КО Каверин, ВП Яким
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 229-236, 2015
22015
Osoblivostі modifіkacіi cementnoi matricі dlia otrimannia visokomіcnih legkih keramzitobetonіv
KK Pushkarova, OA Gonchar, KO Kaverin
Budіvelnі materіali, viroby ta sanіtarna tehnіka 52, 43-48, 2014
2*2014
Features of the structure formation processes and synthesis of strength for Portland cement compositions modified with nanocarbonate additives
K Pushkarova, D Hadaichuk, O Honchar, L Kushnierova, К Кaverin, ...
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1164 (1), 012062, 2021
12021
Modified Light Concrete of High Strength
K Pushkarova, K Kaverin, D Gadayuchyk
MATEC Web of Conferences 230, 03015, 2018
12018
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ КОНТАКТНОЇ ЗОНИ «В’ЯЖУЧА РЕЧОВИНА–КЕРАМЗИТОВИЙ ГРАВІЙ» ТА ОЦІНКА ЇЇ ВПЛИВУ НА КІНЕТИКУ НАРОЩУВАННЯ МІЦНОСТІ ЛЕГКИХ БЕТОНІВ
KK Pushkarova, KO Kaveryn
Ceramics: Science and Life, 32-41, 2017
12017
Современные высокотехнологичные бетоны на основе эфиров поликарбоксилатов для защиты энергетических объектов Украины
К Каверин
Будівельні матеріали та вироби, 30-33, 2023
2023
Роль кристалохімічного фактора в оцінці та підвищенні ефективності наномодифікації будівельних розчинів і бетонів
К Пушкарьова, О Гончар, К Каверин
Харків: УкрДУЗТ, 2019
2019
Research of the accuracy of the modified method of lines in the calculation of axisymmetric bodies
D Levkivsky, K Kaverin, Y Sovych
Strength of Materials and Theory of Structures, 243-252, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20