Наталя Тесленко
Наталя Тесленко
Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра сучасних європейських мов
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Значення або мовний смисл у розрізі займенникової семантики
НО Тесленко
Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка : [збірник наукових …, 2007
2*2007
Статус займенникової семантики в лінгвістичній системі: еволюція поглядів
НО Тесленко
Лінгвістичні студії : Збірник наукових праць, 195 - 204, 2007
2*2007
Референційна семантика вказівних займенників: когнітивний аспект
НО Тесленко
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 01 «Українська мова»/НО Тесленко …, 0
2
Стимулювання навчально-пізнавальної активності студентів на лекційних заняттях
Н Тесленко, С Шашенко
Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права, С. 364 - 367, 2018
2018
Академічний діалог у системі вищої освіти
Н Тесленко, С Шашенко
Вища освіта: удосконалення якості підготовки фахівців, С. 120 - 123, 2018
2018
Editing as means of contextual speech activity
N Teslenko
Scientific letter of academic society of Michal Baludansky 6, P. 56 – 59, 2018
2018
МЕТАФОРИЧНІ МОДЕЛІ В РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
НСБ Н.О.Тесленко
Мова і культура 21 (191), 271 - 277, 2018
2018
Корпусні дослідження у формуванні юридичної мовної системи
НО Тесленко
Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та …, 2017
2017
Робота з українською терміносистемою на заняттях з української мови за професійним спрямуванням
НО Тесленко
Педагогічна майстерність у викладанні мовних дисциплін : тези доповідей …, 2016
2016
Referential semantics of the demonstrative pronoun цей as a component of the nominal group
НО Тесленко
Лінгвістичні студії : Збірник наукових праць, 37 - 44, 2014
2014
Специфіка референційної семантики вказівного займенника такий
НО Тесленко
Матеріали Всеукраїнського семінару граматистів, 53 - 58, 2009
2009
Неозначена референція займенника такий за субстантивного вживання
НО Тесленко
Мова і культура 132 (12), 98 - 103, 2009
2009
Неозначена референція вказівних займенників: диференційне маркування
НО Тесленко
Мова і культура 115 (11), 177 - 183, 2009
2009
Підсилювальна функція займенника такий
НО Тесленко
Лінгвістичні дослідження : Збірник наукових праць Харківького національного …, 2009
2009
Означена референція вказівних займенників
НО Тесленко
"Східнослов'янська філологія: від Нестора до сьогодення" : Матеріали …, 2008
2008
Означена референція вказівних займенників
НО Тесленко
Східнослов'янська філологія : Збірник наукових праць, 236 - 242, 2008
2008
Референційна семантика займенників: становлення і розвиток у когнітивному напрямі (на прикладі вказівних займенників)
НО Тесленко
Лінгвістичні студії : Збірник наукових праць, 93 - 99, 2008
2008
Еволюція поглядів на статус займенникових слів у частиномовному аспекті
НО Тесленко
Наукові праці ДФ УДУФМТ, 100 - 119, 2007
2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18