Follow
Любомир Флуд
Любомир Флуд
НЛТУ України, кафедра ІТ
Verified email at nltu.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Контроль різниці фактичних та допустимих значень перепаду вологи за товщиною висушуваного пиломатеріалу
БП Поберейко, ЛО Флуд, АА Мокрицький
Науковий вісник НЛТУ України 27 (6), 135-138, 2017
12017
Анізотропія та асиметрія міцності деревини
БП Поберейко, ЛО Флуд
Науковий вісник НЛТУ України 24 (6), 110-114, 2014
12014
Обоснование выбора критерия кратковременной прочности для древесины
БП Поберейко, ЛО Флуд, ОМ Петрив, СБ Поберейко
Актуальные проблемы лесного комплекса, 86-91, 2013
12013
Визначення допустимих перепадів вологи у висушуваних пиломатеріалах із врахуванням міцності деревини
БП Поберейко, ЛО Флуд, ТМ Гончар, ІМ Лесишин
Науковий вісник НЛТУ України 23 (16), 332-337, 2013
12013
Побудова критерію тривалої міцності для деревини
ЛО Флуд
Науковий вісник НЛТУ України 21 (7), 98-102, 2011
12011
Визначення короткочасної міцності деревини з двовісним напруженим станом
БП Поберейко, МВ Дендюк, ЛО Флуд
Науковий вісник НЛТУ України 20 (13), 332-338, 2010
12010
The improvement of web-application SDL process to prevent Insecure Design vulnerabilities
ОА Ревнюк, НВ Загородна, РО Козак, МП Карпінський, ЛО Флуд
Прикладні аспекти інформаційних технологій 7 (№2), 162-174, 2024
2024
Розроблення застосунку “E-mail HUB”
А Микитин, Л Флуд, А Нечепуренко, М Опришко
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології, 149-154, 2023
2023
Розроблення вебплатформи для зберігання та рендерингу AFTER EFFECTS та UNREAL ENGINE проектів
Ю Романчак, Л Флуд, А Проць
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології, 191-194, 2023
2023
Автономна інформаційна система" Vstup_NLTU" для роботи приймальної комісії НЛТУ України
МВ Дендюк, ЮС Процик, ЛО Флуд, СІ Яцишин
Науковий вісник НЛТУ України 32 (4), 84-87, 2022
2022
Програмна реалізація побудови кривих короткочасної міцності деревини з двохвісним напруженим станом
М Дендюк, Л Флуд, Н Семенишин
Вісник Національного університету" Львівська політехніка". Інформаційні …, 2020
2020
Determination of the limiting stress state in the timber with the gradient humidity fields.
B Pobereyko, L Flud, S Koshyrets
2015
Вплив геометричних розмірів на допустимий перепад вологи і розподіл полів напружень для пиломатеріалів хвойних порід
БП Поберейко, ЛО Флуд
Науковий вісник НЛТУ України 24 (5), 329-332, 2014
2014
PRO LIGNO
A ZAREMSKI, M DUCOUSSO, Y PRIN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14