Сергій Слухай | Сергій Васильович Слухай | С.В. Слухай | Слухай С.В. | Слухай С. | Sergii Slukhai
Сергій Слухай | Сергій Васильович Слухай | С.В. Слухай | Слухай С.В. | Слухай С. | Sergii Slukhai
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics
Підтверджена електронна адреса в knu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мікроекономіка : підручник
ВД Базилевич, КС Базилевич, АІ Ігнатюк, СВ Слухай
3752007
Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в Україні
СВ Слухай, ОВ Гончаренко
Фінанси України, 63-72, 2007
782007
Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій
СВ Слухай
Вид-во" АртЕк", 2002
672002
Формування доходів місцевих бюджетів у контексті трансформації податкової системи
СВ Слухай, НЯ Здерка
Фінанси України, 12-20, 2006
522006
Зарубіжний досвід організації місцевих фінансів
СВ Слухай, ОВ Гончаренко
Фінанси України, 12-20, 2006
342006
Особливості державної фінансової підтримки місцевих урядів у постсоціалістичних країнах
С Слухай
Фінанси України 9, 48-56, 2002
32*2002
Прямі бюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин
СВ Слухай
Фінанси України, 22-32, 1996
271996
Фінансове вирівнювання на рівні територіальних громад–досвід ФРН
СВ Слухай
Фінанси України, 42-53, 1998
201998
Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки
С Слухай
19*2015
Dilemmas and Compromises: Fiscal Equalization in Transition Countries
S Slukhai
Budapest: LGI, 2003
192003
Проблеми розбудови системи фінансового вирівнювання
С Слухай
Фінанси України, 15-25, 1998
15*1998
Міжурядові трансферти: теорія і практика
С Слухай
Аграр Медіа Груп, 2013
13*2013
Спрощене оподаткування в Україні в контексті теорії фіскальної конкуренції
СВ Слухай
Фінанси України, 72-79, 2008
122008
Ukrainian Fiscal Equalization: Does it Need an Improvement?
S Slukhai
Bulletin of Kyiv National Taras Shevchenko University. Economics 166, 45-50, 2015
92015
Міжурядові трансферти в умовах системної економічної трансформації: дис... д. е. н.: 08.01. 01/Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.–К., 2005.–495 арк.: табл
СВ Слухай
Бібліогр.: арк, 408-449, 2005
82005
Місцеві бюджети України: деякі проблемні аспекти
СВ Слухай
Аспекти самоврядування. Часопис україно-американський програми “Партнерство …, 1999
81999
Public administration in Ukraine: adjusting to European standards
S Khadzhyradieva, S Slukhai, A Rachynskyi
Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and …, 2020
62020
Monitoring and Evaluation as Tools of Enhancing Public Expenditure Program Management in Ukraine
S Slukhai
Financial Theory and Practice 2, 217-239, 2011
6*2011
Проблеми фінансової децентралізації в Україні
С Слухай
Збірник наукових праць НДФІ, 20-28, 2002
6*2002
Інституційні передумови розвитку української економіки під кутом зору теорії фіскального федералізму другої генерації
СВ Слухай
Фінанси України, 50-57, 2013
52013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20