Иван Батраченко
Иван Батраченко
Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля
No verified email
TitleCited byYear
Психологія антиципації: монографія
ІГ Батраченко
Вид-во ДНУ, 2009
38*2009
Психологія розвитку антиципації людини
ІГ Батраченко
Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1996
151996
Кадрові служби органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні: монографія
БП Колесніков, ІГ Батраченко
Донецьк: Норд-Прес, 2006
142006
Вступ до психології антиципації
ІГ Батраченко
Д.: Вид-во ДНУ, 1996
71996
Концептуалізація феномена антиципації У психології
ІГ Батраченко, НО Полякова, АА Плошинська
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Педагогіка і психологія, 24, 2011
62011
Політична антиципація як предмет психологічного дослідження
ІГ Батраченко, О Данцева
Проблеми політ. психології та її роль у становленні громадянина Української …, 2005
62005
Формування рефлексії магістрантів педагогіки вищої школи у процесі професійної підготовки
НП Волкова, ІГ Батраченко
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
52015
Основи психологічної теорії антиципації: монографія
ІГ Батраченко
Д.: Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2012
52012
Уявлення державних службовців про особисті та ділові якості, що визначають ефективність професійної діяльності
С Серьогін, І Батраченко, С Соколовський
Актуал. пробл. держ. управ.: зб. наук. пр.–Д.: ДРІДУ НАДУ, 172-181, 2006
42006
Реліктові форми пралогічної антиципації у сучасній культурі
ІГ Батраченко
Філософія. Культура. Життя.–Міжвуз. Зб. Наук. праць. Вип 20, 37, 2003
42003
Розвиток антиципації в період дорослості
ІГ Батраченко
Наук. часоп. НПУ ім. МП Драгоманова. Сер, 54-60, 0
4
Трансформація у постлюдину як потенційний вектор розвитку елітарноорієнтованих життєвих домагань сучасної молоді
ІГ Батраченко, ТЮ Мозгова
Сумський державний університет, 2013
32013
Соціально-психологічні аспекти формування та реалізації державної політики розвитку інформаційного суспільства в Україні
ІГ Батраченко, ЛЛ Прокопенко
Державне будівництво, 2011
32011
Антиципація як продукт еволюції
ІГ Батраченко
НАУКОВИЙ ВІСНИК, 2009
32009
Структура та рівні розвитку автобіографічної антиципації особистості
ІГ Батраченко
Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки …, 2008
32008
Розвиток кадрових служб органів виконавчої влади в контексті адаптації державної служби України до стандартів ЄС
І Батраченко, Б Колєсніков
Актуал. пробл. європ. та євроатлант. інтеграції України: матеріали реґіон …, 2004
32004
Вступ до психології антиципації: навч. посібник
ІГ Батраченко
Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1996
31996
Сприймання та очікування в структурі конфлікту
ІГ Батраченко, ОА Коновалова
Конфлікти в суспільстві: Діагностика і профілактика/Тези ІІІ ї Міжн. наук …, 1995
31995
Основні підходи до навчання життєвої антиципації
ІГ Батраченко
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
22015
Психологічні закономірності професіоналізації та інституціалізації пралогічної антиципації
ІГ Батраченко
Іван Батраченко.– Режим доступу: http://scienceandeducation. pdpu. edu. ua …, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20