Виктория Овсянкина / Ovsyankina Viktoria / Овсянкіна Вікторія
Виктория Овсянкина / Ovsyankina Viktoria / Овсянкіна Вікторія
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дослідження впливу постійного електричного поля на процеси структуроутворення в композитах поліестеруретану і ацетобутирату целюлози, отриманих з розчину
ВО Віленський, ВО Овсянкіна, ВІ Штомпель, ЮЮ Керча
Доп. НАН України, 131-136, 2004
92004
Влияние постоянного магнитного поля на структуру и свойства композитов на основе несовместимых полимеров
ЮЮ Керча, ГЕ Глиевая, ВА Овсянкина
Высокомолекулярные соединения. Серия А 47 (12), 2130-2139, 2005
32005
Вплив фізичних полів на структуру та властивості бінарних систем на основі поліуретану та ацетобутирату целюлози: Дис. _. _ канд. хім. наук
ВО Овсянкіна
–Київ, 2005.–147 с, 2005
32005
The effect of constant magnetic field on the structure and properties of composites based on incompatible polymers
V.A. Ovsyankina , V.O.Vilenskii, Y.Y. Kercha, G.E. Glievaya
Polymer science, 1281-1289, 2005
22005
Influence of a constant magnetic field on the structure and properties of composites based on incompatible polymers
V.A. Ovsyankina , V.O.Vilenskii, Y.Y. Kercha, G.E. Glievaya
Vysokomolek.soedin., 2130-2139, 2005
2*2005
Порівняльний вплив постійних електричного і магнітного полів на кристалічну структуру, теплофізичні і діелектричні властивості металовмісних поліуретан-целюлозних кополімерів
ВО Овсянкіна В.О., Віленський, ЛA Гончаренко, ГЄ Глієва
Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 43-51, 2005
2*2005
Вплив постійного магнітного поля на сумісність полімерів у композитах
ВО Віленський, ЮЮ Керча, ГЄ Глієва, ВО Овсянкіна
Доп. НАН України, 132-138, 2005
22005
Рентгенографічне дослідження впливу постійного магнітного поля на структуру композитів на основі уретановмісного полімеру
ВО Віленський, ВО Овсянкіна, ВІ Штомпель
Полім. журн.–2004.–26, 26-32, 2004
2*2004
Дослідження теплофізичних та діелектричних властивостей сумішей умовно сумісних ПУ та АБЦ
КЮЮ Віленський В.О., Овсянкіна В.О.
Доповіді НАН України, 147-151, 2003
22003
Дослідження структури та теплофізичних властивостей зшитих ПОСС-вмісних поліуретанів
АО Фоменко, ВО Овсянкіна
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2019
12019
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТНИХ КОМПЛЕКСІВ РІЗНОГО ТИПУ (ХІТОЗАН ХЛОРИД-ПОЛІАКРИЛОВА КИСЛОТА) ТА ПОЛІЕКТРОЛІТ-МЕТАЛІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ІЗ КАТІОНАМИ СU 2+
ВІ ШТОМПЕЛЬ, ВЛ ДЕМЧЕНКО, ВО ОВСЯНКІНА, АВ НІЩИМЕНКО, ...
Polymer Journal (18181724) 42 (4), 2020
2020
Дослідження структури гібридних систем на основі олігомерних силсесквіоксанів методом розсіювання рентгенівських променів у малих та великих кутах
АО Фоменко, ВО Овсянкіна, АМ Шахновський, АВ Ніщименко
Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія …, 2020
2020
Практика передпроектних досліджень під час проектування технологічних схем водного господарства
АМ Шахновський, ОО Квітка, ВО Овсянкіна
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2019
2019
Практика передпроектних досліджень під час проектування технологічних схем водного господарства
Овсянкіна В.О., Шахновський А.М., Квітка О.О.
Вісник КНУТД., с.35-42, 2019
2019
Рентгенографічне дослідження впливу іонної сили катіонного поліелектроліту на структуру поліелектролітних комплексів
ВІ Штомпель, ВЛ Демченко, ВО Овсянкіна, СВ Рябов
Полімерний журнал, 121-127, 2018
2018
Materials for rechargeable lithium-ion batteries
Ovsyankina V., Vogler O.
American scientific journal.-12.-2017., p.165-170, 2017
2017
Діелектричні та механічні властивості сітчастих поліуретанів з введеними in situ гетерополіядерними комплексами Ca/Cu та Sr/Cu
З Гаголкіна, Є Лобко, В Клепко, В Кокозей, С Петрусенко, Н Плюта, ...
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія …, 2016
2016
Особливості впливу фізичних полів на процеси структуроутворення і властивості полімерних систем
ВО Овсянкіна
Полімерний журнал, 219-228, 2015
2015
Чинники успішного працевлаштування за фахом
ВГ Плосконос, ВО Овсянкіна, АО Фоменко
2012
Особливості формування структури нанокомпозитів дигліцидилового етеру дифенілолпропану та глюкози
ВО Віленський, ВО Овсянкіна, ЛА Гончаренко, ГЯ Менжерес
Доповiдi Національної академії наук України, 110-116, 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20