Олена Уваркіна
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування комунікативної культури студентів вищих медичних закладів освіти в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін
ОВ Уваркіна
Ав т к. пед. н, 2003
622003
Сутність і зміст професійної культури спеціаліста
О Уваркіна
Вища освіта України, 68-73, 2005
262005
Освітній потенціал нації:[монографія]
ОВ Уваркіна
К.: Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2011
112011
Педагогічні засади культурологічної підготовки майбутніх інженерів засобами дистанційного навчання
СІ Дичковський
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2009
92009
Інтелектуальний потенціал освіти інформаційного суспільства
ОВ Уваркіна
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, 521-527, 2012
72012
Сучасний стан та проблеми формування комунікативної культури студентів-медиків
ОВ Уваркіна, ОІ Висоцька
Актуальні проблеми формування особистості студента–майбутнього лікаря …, 2003
72003
Українська освіта на шляху до спільного європейського освітнього простору
О Уваркіна
Вища освіта України, 38-44, 2012
62012
Специфіка гуманітарної підготовки студентів вищих медичних закладів освіти
ОВ Уваркіна
Освіта і управління 5 (2), 183-186, 2002
62002
Навчально-виховний процес у сучасній вищій школі: системний підхід
ВО Ананьїн, ОВ Уваркіна
Військова освіта, 16-24, 2013
52013
Комунікативна культура як фактор формування особистості студента-медика
ОВ Уваркіна
Інформенергетика ІІІ тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико …, 2003
52003
Стан і тенденції розвитку психологопедагогічної підготовки в системі вищої освіти України
О Уваркіна
Вища освіта України, 100-104, 2005
42005
Моніторинг соціально-гуманітарних компетенцій лікаря у підготовці професійних медичних кадрів
ВВ Краснов, ОВ Уваркіна, ЛВ Пянківська, ОІ Костюк, ТБ Кодлубовська, ...
Моніторинг соціально-гуманітарних компетенцій лікаря у підготовці …, 2017
32017
Особливості сучасного розвитку української національної освіти
О Уваркіна
Вища освіта України, 20-24, 2012
32012
Соціально-психологічні проблеми особистості
ГП Мозгова, ОВ Уваркіна
НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
32011
Предмет та метод фармацевтичного права
МС Пономаренко, ІМ Алєксєєва, ОС Соловйов, ОГ Алексєєв, ...
Фармацевтичний журнал, 87-95, 2015
22015
Творчість як цінність особистості
ОВ Уваркіна
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
22009
Освіта як соціокультурний феномен
О Уваркіна
Вісник Інституту розвитку дитини.–Вип 19, 56-61, 0
2
Актуальні проблеми військової освіти в умовах політичного сьогодення
ВО Ананьїн, ОО Пучков, ОВ Уваркіна
Вісник НТУУ" КПІ" Політологія. Соціологія. Право, 163-168, 2019
12019
Підвалини педагогічної спадщини клінічного інституту для удосконалення лікарів.
ОВ Уваркіна
Історія медичної науки, практики та освіти: матеріали науково-практичної …, 2018
12018
Проблеми психології здоров’я в освіті
ОВ Уваркіна, КМ Уваркіна
Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія …, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20