Hanna Strokovych, Ганна Строкович (ORCID:0000-0002-5092-9059)
Hanna Strokovych, Ганна Строкович (ORCID:0000-0002-5092-9059)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics Харківський національний економічний
Verified email at hneu.net - Homepage
TitleCited byYear
Инвестиционная стратегия развития предприятия
А Строкович
Бизнес информ, 29-31, 1997
121997
Адаптивність як основа довгострокового функціонування підприємства
АВ Строкович
Народная украинская академия, 2013
102013
Управління розвитком суб'єктів господарювання: монографія
ОЛ Яременко, АВ Строкович, ЕН Панкратова, ВГ Яременко, ...
Народная украинская академия, 2008
102008
Стратегическое инвестирование предприятий
ЕИ Ястремская, АВ Строкович
ЕИ Ястремская, АВ Строкович—Харьков: РИОХГАДТУ, 1998
101998
Стратегическое инвестирование предприятий: монография.
ЕН Ястремская, АВ Строкович
Х.: РИО ХГАДТУ, 1999.–182 с, 1999
91999
Управление проектами: учеб. пособие
АВ Строкович
Народная украинская академия, 2005
82005
Методологічні та методичні основи стратегічного управління якістю функціонування підприємства
АВ Строкович
Нар. укр. акад., 2013
42013
Теоретичні засади формування системи стратегічного вибору підприємства
АВ Строкович, ДА Жукова
32014
Управление проектами
АВ Строкович
Народная украинская академия, 2011
32011
Механизм внедрения системы оценочных индикаторов
АВ Строкович
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 374, 2009
32009
Совершенствование концепции управления качеством развития предприятия
АВ Строкович
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 334, 2008
22008
Formation of the system of assessments of the financial and investment potential of an enterprise
SH Mykolenko O.
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики., С. 246-252., 2018
1*2018
Institutional adaptation to abrupt changes during and following the financial crisis
SH Mykolenko O.
Investment Management and Financial Innovations, 154-165, 2018
12018
Формальная модель оценки достижения целей в проекте
ЛС Чернова
НТУ" ХПИ", 2014
12014
Критерії вибору напрямків фінансового забезпечення якості функціонування підприємства
ЕН Ястремская, АВ Строкович
12014
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
O Iastremska, H Strokovych
Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості, 130-142, 2019
2019
Main trends of investment and innovative activity of business entities in the conditions of European integration
SH Iastremska O.
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries. 7, P. 130-142., 2019
2019
Formation of the system of assessments of the financial and investment potential of an enterprise
M O.
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики., С. 246-252., 2018
2018
Аспекти управління логістичними бізнес-процесами
СГ В.
Подільський науковий вісник., С. 56-60, 2018
2018
Перспективи удосконалення логістичних бізнес-процесів
СГ В.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія», 44-47, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20