Кафедра інформаційних технологій
Кафедра інформаційних технологій
Київський національний університет будівництва і архітектури
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Введение в информатику природы
ЮН Тесля
Маклаут, 2010
1212010
Управление проблемами в методологии проектно-векторного управления образовательними средами
АА Белощицкий
Управління розвитком складних систем, 104-107, 2012
832012
Параметры цитируемости научных публикаций в наукометрических базах данных
ВН Бурков, АА Белощицкий, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем, 134-139, 2013
662013
Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників для бюджетної сфери
СВ Цюцюра, О Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 87-91, 2012
302012
Інформаційна технологія управління проектами на базі ERPP (enterprise resources planning in project) та APE (administrated projects of the enterprise) систем
ЮМ Тесля, АО Білощицький, НЮ Тесля
Управління розвитком складних систем, 2010
242010
Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 2012
192012
Метрологія та основи вимірювань: Навч. посіб
ВД Цюцюра, СВ Цюцюра
К.: Знання-Прес, 2003
192003
Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей
СВ Цюцюра
Монографія К.: Науковий світ 225, 2007
182007
Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація
СВ Цюцюра, ВД Цюцюра
К.: Знання, 2005
182005
Соціальні мережі як засіб комунікації електронного навчання
СВ Палій
Управління розвитком складних систем, 2013
172013
Векторный метод целеполагания проектов в проектно-векторном пространстве
АА Белощицкий
Управління розвитком складних систем 11, 2012
142012
Застосування рефлекторного підходу до побудови інтелектуальних систем оцінки інвестиційних пропозицій
ЮН Тесля, ПВ Каюк, МЛ Чернова
Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, 82-87, 2009
142009
Система задач и структура матричной информационной технологии управления высшим учебным заведением
ЮН Тесля, ИИ Оберемок
Вестник ЧИТИ, 8-12, 1999
141999
Створення структурної моделі інформаційно-організаційного середовища підготовки та соціальної адаптації іноземних студентів
СВ Палій
Управління розвитком складних систем, 112-116, 2011
132011
Разработка технологии коррекции алиментарно-зависимых факторов риска АГ в первичном звене здравоохранения
ОВ Измайлова
Дисс к. м. н., М, 2008
132008
Модель мультипроекта модернизации системы управления качеством подготовки специалистов в ВУЗах всех уровней аккредитации
ЮН Тесля, ИЮ Потай
Управление проектами и развитие производства, 2006
132006
Методы проектирования матричных информационных технологий управления проектами
ЮН Тесля
Радиоэлектроника и информатика, 111-115, 1999
131999
Информационные технологии в управлении научно-образовательным процессом высшего учебного заведения
АО Билощицкий, ПП Лизунов, ЛД Мыснык, ЮН Тесля
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий …, 2008
122008
Имитационно-информационные модели в задачах управления строительством сложных энергетических объектов
ЮН Тесля
Вісник ЧІТІ 1, 88-93, 1999
121999
Расширяющаяся вселенная проектов
ЮН Тесля
Вісник ЧДТУ, 67-71, 2011
112011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20