Ярошенко Леонід Вікторович / Yaroshenko L.V. / Ярошенко Л. В.
Ярошенко Леонід Вікторович / Yaroshenko L.V. / Ярошенко Л. В.
Вінницький національний аграрний університет, доцент каф. електротехнічних систем технологій та
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Керовані вібраційні технологічні машини
РВ Чубик, ЛВ Ярошенко
Вінниця.: ВНАУ, 2011
172011
Вибрационные технологические машины с пространственными колебаниями рабочих органов
ПС Берник, ЛВ Ярошенко
Винница: ВГСХИ, 1998
171998
Керованi вiбрацiйнi технологiчнi машини
РВ Чубик, ЛВ Ярошенко
82011
Нові сільскогосподарські вібраційні машини з вертикальним привідним валом
ЛВ Ярошенко
Вибрации в технике и технологиях, 25, 2002
52002
Вінницький Національний Аграрний Університет
ЯП Іщенко, ЯО Яковенчук, ВА Шуляк
Особливості обліку витрат інноваційної діяльності. URL: http://intkonf. org …, 2016
42016
Метод стабілізації технологічно оптимальних параметрів вібраційного поля адаптивних вібраційних технологічних машин
РВ Чубик, ЛВ Ярошенко
32008
Вібраційні гомогенізатори молока
КО Самойчук, КО Самойчук, НО Паляничка, НА Паляничка, ...
Вінниця: ВНАУ, 2018
22018
Лабораторний практикум з електропривода та електрообладнання
ЛВ Ярошенко
навч. посіб.-Вінниця: РВВ ВНАУ, 2010.-192 с./Рек. наук.-метод. радою ВНАУ …, 2010
22010
ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ У ВІБРАЦІЙНІЙ СУШАРЦІ З ІНФРАЧЕРВОНИМ ПІДВЕДЕННЯМ ЕНЕРГІЇ
ВМ Бандура
Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і, 80, 2020
12020
Керований дебалансний віброзбуджувач для автоматизованих вібраційних машин
ЛВ Ярошенко, РВ Чубик, НМ Зрайло
Техніка енергетика транспорт АПК.-2017.-№ 2 (97).-С. 123-128., 2018
12018
Соціокультурний феномен національна ідентичність: соціально–філософський аналіз
ЛВ Ярошенко
Гілея: науковий вісник, 189-193, 2015
12015
Індетифікація критеріїв для стабілізації швидкості горизонтального вібротранспортування
РВ Чубик, ЛВ Ярошенко, ОМ Омельянов
12012
Разработка и исследование электромеханического привода для создания управляемого циркуляционного движения обрабатывающей среды вибрационных машин
ЛВ Ярошенко
11997
Патентознавство. Програма навчальної дисципліни для підготовки аспірантів галузі знань 13–Механічна інженерія, спеціальності 132-Матеріалознавство
ЛВ Ярошенко, ЮА Полєвода
2020
Організація наукових та експериментально-конструкторських досліджень, Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань: 14-електрична інженерія …
ЛВ Ярошенко
2020
Керований семитричний дебалансний вібропривод спрямованої дії з регулюванням кута напрямку вібрації (Пат. на винахід№ 122954)
ЛВ Ярошенко, АА Видмиш, РВ Чубик, АМ Тригуба
Пат. 122954 UA, МПК В06В 1/16.№ а 2020 01182; завл. 24.02. 2020; опубл. 20 …, 2020
2020
Вібросито для очищення бурового розчину з регульованими параметрами коливань (№ 123617)
ЛВ Ярошенко, АА Штуць, МА Колісник
Пат 123617 UA, МПК E21B 21/06, B65G 27/02, B65G 27/32, B06B 1/16, B01D 21/28 …, 2020
2020
Вібраційний копач з кінематичним приводом коливань (пат. на винахід№ 123421)
ЛВ Ярошенко
Пат 123421 UA, МПК A01D 25/04.№ a 2019 10089; заяв. 30.09. 2019; опубл. 31 …, 2020
2020
Програма навчальної практики «Вступ до фаху» першого «бакалаврського» рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика …
ЛВ Ярошенко
2020
Вібросито для очищення бурового розчину (Пат.№ 122042 на винахід)
ЛВ Ярошенко, АА Видмиш
Пат. 122042 UA, B65G 27/32, B06B 1/16, E21B 21/06.-№ a 2019 10312; заявл …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20