Подписаться
Сігунов Олексій Олександрович, Сигунов Алексей Александрович, Sihunov Oleksii, Sigunov O.O.
Сігунов Олексій Олександрович, Сигунов Алексей Александрович, Sihunov Oleksii, Sigunov O.O.
Український державний хіміко-технологічний університет/Ukrainian State University of Chemical
Подтвержден адрес электронной почты в домене udhtu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Пути интенсификации процесса помола цемента
АФ Шевченко, АА Салей, АА Сигунов, НП Пескова
Вопросы химии и химической технологии, 129-137, 2008
102008
Study of thermal dehydration of sodium orthophosphate monosubstituted
А Cheremysinova, I Sknar, Y Kozlov, O Sverdlikovska, O Sigunov
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 60-66, 2017
82017
Research into influence of the electrolysis modes on the composition of galvanic Fe-Co-Mo coatings
Y Iryna, K Ann, P Valeriya, S Irina, K Yaroslav, S Olga, S Oleksii
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (12 (87)), 9-15, 2017
72017
Термодинамический анализ реакций в системе Si–Ca (OH) ₂–H₂O
АА Салей, ЛА Снежко, АА Сигунов, ТВ Кравченко, ЛА Хмарская, ...
Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический …, 2015
32015
Термодинамическая модель синтеза минералов в системе CaO-BaO-Fe2O3-SiO2-SO3 как основы для получения цементов с применением конвертерных шлаков
САН Салей А.А., Пескова Н.П., Сигунов А.А., Низяев К.Г.
Металлургическая и горнорудная промышленность, 181-183, 2010
22010
Разработка методики расчета состава сырьевых смесей для получения кальциево-бариевых сульфоферритных клинкеров
АА Салей, АА Сигунов, НП Пескова
НТУ" ХПИ", 2010
22010
Физико-механические свойства барийсульфоферритных вяжущих композиций
АА Салей, АА Сигунов, НП Пескова
Вопросы химии и химической технологии., 137, 2009
22009
Моделювання термодинамічного процесу в технології силікатів
НО Солодка, ОО Сігунов, ДА Алексєєв
Математичне моделювання, 179-186, 2018
12018
Study of the anticorrosion effect of polymer phosphates on steel at elevated temperatures
А Cheremysinova, I Sknar, K Plyasovskaya, O Sverdlikovska, O Sigunov, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 52-57, 2017
12017
ДОСЛІДÆЕННЯ ВПЛИВУ ДИСПЕРСНОСТІ КОМПОНЕНТІВ ГАЗОБЕТОНУ НА ЙОГО ОСНОВНІ БУДІВЕЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ
АА Салºй, ОО Сігунов, ТВ Кравченко, ЛО Õмарська
12015
Термодинамический анализ высококремнеземистой области системы Na₂O–SiO₂–H₂O, характерной для искусственного песчаника
АА Салей, ГГ Цыганков, АА Сигунов, ЮЮ Нуштаев, ЕА Бершадский
НТУ" ХПИ", 2008
12008
Вибір раціонального активатору твердіння сульфатно-шлакового цементу
ОО Сігунов, ГВ Фоменко, АА Салєй, ОБ Гуржій, ОА Коротаєвський
Хімічні проблеми сьогодення, 95-95, 2023
2023
Дослідження використанння доменного гранульованного шлаку ПАТ «ДМЗ» в шлакових цементах
АА Салєй, ОО Сігунов, ГВ Фоменко, ОА Коротаєвський
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2022
2022
Processes of structure and phase formation of aerated concrete of non-autoclave hardening containing ferrosilicon as a gasifier
AOH A.O. Musina, O.O. Sihunov, O.P. Ryzhova, O.S. Sverdlikovska
Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 45-50, 2021
2021
Дослідження фазового складу неавтоклавних і автоклавних газобетонів, які містять феросиліцій в якості газоутворювача
АОГ О.О. Сігунов, Ан.А. Салєй, А.О. Мусіна, Т.В. Кравченко
Третя Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології в науці …, 2020
2020
Вдосконалення складів безклінкерних закладних сумішей для відпрацьованого простору шахт гірничо-збагачувального комплексу
АОМ В.О. Стаднік, Ю.Р. Калішенко, О.О. Сігунов
Міжнародна науково-технічна конференція «Фізико-хімічні проблеми в …, 2020
2020
Встановлення впливу мікроструктури сировини, розмеленої в млинах різного принципу дії, на міцністні характеристики закладних сумішей
АОМ В.О. Стаднік, Ю.Р. Калішенко, О.О. Сігунов
Міжнародна науково-технічна конференція «Фізико-хімічні проблеми в …, 2020
2020
Research of the phase composition of autoclave and nonautoclave aerated concrete containing ferrosilicon as a gasifier
AOH A.O. Musina, O.O. Sihunov, T.V. Kravchenko
ХII Міжнародної конференції ICEPOM-12 (м.Кам’янець-Подільський, 1–5 червня …, 2020
2020
Дослідження механічної міцності цементу ПЦ II/Б-Ш-300 з добавкою зеленого пігменту.
АА Салєй, ОЯ Білий, ОО Сігунов, ГВ Фоменко, ТВ Кравченко
Хімічні проблеми сьогодення, 141-141, 2020
2020
Вивчення морозостійкості та теплопровідності ніздрюватих бетонів з використанням металічного кремнію в якості газоутворювача.
АО Мусіна, ОО Сігунов, ТВ Кравченко, МІ Остапенко, АО Гура
Хімічні проблеми сьогодення, 136-136, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20