Щоб редагувати профіль, увійдіть в обліковий запис svarrenius@gmail.com.
Підписатись
Сігунов Олексій Олександрович, Сигунов Алексей Александрович, Sihunov Oleksii, Sigunov O.O.
Сігунов Олексій Олександрович, Сигунов Алексей Александрович, Sihunov Oleksii, Sigunov O.O.
Український державний хіміко-технологічний університет/Ukrainian State University of Chemical
Підтверджена електронна адреса в udhtu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Пути интенсификации процесса помола цемента
АФ Шевченко, АА Салей, АА Сигунов, НП Пескова
Вопросы химии и химической технологии, 129-137, 2008
92008
Research into influence of the electrolysis modes on the composition of galvanic Fe-Co-Mo coatings
Y Iryna, K Ann, P Valeriya, S Irina, K Yaroslav, S Olga, S Oleksii
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (12 (87)), 9-15, 2017
82017
Study of thermal dehydration of sodium orthophosphate monosubstituted
А Cheremysinova, I Sknar, Y Kozlov, O Sverdlikovska, O Sigunov
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 60-66, 2017
72017
Термодинамический анализ реакций в системе Si–Ca (OH) ₂–H₂O
АА Салей, ЛА Снежко, АА Сигунов, ТВ Кравченко, ЛА Хмарская, ...
Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический …, 2015
3*2015
Термодинамический анализ реакций в системе Si–Cа (OH) 2–H2O
АА Салей, ЛА Снежко, АА Сигунов, ТВ Кравченко, ЛА Хмарская, ...
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Хімія, хімічна …, 2015
32015
Термодинамическая модель синтеза минералов в системе CaO-BaO-Fe2O3-SiO2-SO3 как основы для получения цементов с применением конвертерных шлаков
САН Салей А.А., Пескова Н.П., Сигунов А.А., Низяев К.Г.
Металлургическая и горнорудная промышленность, 181-183, 2010
22010
Разработка методики расчета состава сырьевых смесей для получения кальциево-бариевых сульфоферритных клинкеров
АА Салей, АА Сигунов, НП Пескова
НТУ" ХПИ", 2010
22010
Физико-механические свойства барийсульфоферритных вяжущих композиций
АА Салей, АА Сигунов, НП Пескова
Вопросы химии и химической технологии., 137, 2009
22009
Моделювання термодинамічного процесу в технології силікатів
НО Солодка, ОО Сігунов, ДА Алексєєв
Математичне моделювання, 179-186, 2018
12018
Study of the anticorrosion effect of polymer phosphates on steel at elevated temperatures
А Cheremysinova, I Sknar, K Plyasovskaya, O Sverdlikovska, O Sigunov, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 52-57, 2017
12017
ДОСЛІДÆЕННЯ ВПЛИВУ ДИСПЕРСНОСТІ КОМПОНЕНТІВ ГАЗОБЕТОНУ НА ЙОГО ОСНОВНІ БУДІВЕЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ
АА Салºй, ОО Сігунов, ТВ Кравченко, ЛО Õмарська
12015
Processes of structure and phase formation of aerated concrete of non-autoclave hardening containing ferrosilicon as a gasifier
AOH A.O. Musina, O.O. Sihunov, O.P. Ryzhova, O.S. Sverdlikovska
Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 45-50, 2021
2021
Дослідження фазового складу неавтоклавних і автоклавних газобетонів, які містять феросиліцій в якості газоутворювача
АОГ О.О. Сігунов, Ан.А. Салєй, А.О. Мусіна, Т.В. Кравченко
Третя Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології в науці …, 2020
2020
Вдосконалення складів безклінкерних закладних сумішей для відпрацьованого простору шахт гірничо-збагачувального комплексу
АОМ В.О. Стаднік, Ю.Р. Калішенко, О.О. Сігунов
Міжнародна науково-технічна конференція «Фізико-хімічні проблеми в …, 2020
2020
Встановлення впливу мікроструктури сировини, розмеленої в млинах різного принципу дії, на міцністні характеристики закладних сумішей
АОМ В.О. Стаднік, Ю.Р. Калішенко, О.О. Сігунов
Міжнародна науково-технічна конференція «Фізико-хімічні проблеми в …, 2020
2020
Research of the phase composition of autoclave and nonautoclave aerated concrete containing ferrosilicon as a gasifier
AOH A.O. Musina, O.O. Sihunov, T.V. Kravchenko
ХII Міжнародної конференції ICEPOM-12 (м.Кам’янець-Подільський, 1–5 червня …, 2020
2020
Дослідження механічної міцності цементу ПЦ II/Б-Ш-300 з добавкою зеленого пігменту.
АА Салєй, ОЯ Білий, ОО Сігунов, ГВ Фоменко, ТВ Кравченко
Хімічні проблеми сьогодення, 141-141, 2020
2020
Вивчення морозостійкості та теплопровідності ніздрюватих бетонів з використанням металічного кремнію в якості газоутворювача.
АО Мусіна, ОО Сігунов, ТВ Кравченко, МІ Остапенко, АО Гура
Хімічні проблеми сьогодення, 136-136, 2020
2020
Теплоізоляційний матеріал а основі гіпсового в’яжучого
АОМ Т.В. Кравченко, А.В. Гребенюк, О.О. Сігунов,, Н.О. Мінакова
ІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих …, 2019
2019
Исследование влияния красящей добавки на механическую прочность цемента ПЦ ІІ/Б-Ш-300
ГВФ Ан.А. Салєй, О.О. Сігунов
ІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20