Олена Довгань
Олена Довгань
професор кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukrpost.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Органічне виробництво: сутність, об’єктивна необхідність, ефективність
ОМ Довгань, ЯВ Мандибура
Сталий розвиток економіки, 200-206, 2013
362013
Закон України Про Національну поліцію: публічна чи громадська безпека?
ІВ Зозуля, ОІ Довгань
Форум права, 85–92-85–92, 2015
272015
Сутність та особливості визначення поняття «інтелектуальний капітал»
ОО Довгань
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки …, 2009
142009
Морфологічні та імуногістохімічні особливості ендометрія в період вікна імплантації у жінок з безпліддям на тлі хронічних запальних захворювань внутрішніх статевих органів
АЄ Дубчак, ТД Задорожна, ОВ Мілєвський, ОІ Довгань
Здоровье женщины, 178-181, 2015
72015
Особливості механізму системи управління якістю в діяльності органів внутрішніх справ України
ОІ Довгань
Право і безпека, 112-116, 2010
72010
Власний досвід ехокардіографічного оцінювання ступеня асиметрії атріовентрикулярного з’єднання в пацієнтів з різними анатомічними варіантами атріовентрикулярної комунікації при …
ЛА Шаповал, НМ Руденко, ОМ Довгань, ІМ Ємець
Український журнал серцево-судинної хірургії., 2019
42019
Безпосередні результати виконання екстракардіального тотального кавопульмонального сполучення у хворих з одношлуночковою фізіологією кровообігу
EM Bairamov, YV Poznyak, OM Dovgan, NM Rudenko, IM Yemets
Ukrainian journal of cardiovascular surgery, 78-83, 2017
32017
Забезпечення публічної безпеки і порядку як завдання національної поліції України. Public Safety and Order as Object of Ukraine National Police
АЄ Крищенко
32017
Фізичний розвиток студентів під впливом фізичних навантажень залежно від типу автономної нервової системи
О Довгань, Л Юр’єва, В Трифонюк
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 75–77 …, 2008
32008
Результати оцінки функціонального стану спортсменів, які займаються рукопашним боєм з частковим контактом, за показниками варіабельності серцевого ритму та статодинамічної …
ІК Штефюк, ЮА Радченко, АО Єрмакова, ОВ Довгань, КВ Абрамов, ...
Український журнал медицини, біології та спорту, 283-288, 2018
22018
Напрями удосконалення економіко-екологічної оцінки енергетичного потенціалу сільськогосподарських культур та ефективності виробництва на їх основі біоенергії
Б Сидорук, О Довгань
Економічний дискурс, 61-71, 2016
22016
Особливості проведення оцінки використання природно-ресурсного потенціалу агросфери на регіональному рівні
БО Сидорук, ОМ Довгань
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2016
22016
Безпосередні результати хірургічного лікування пролапсу мітрального клапана за його недостатності
СІ Мохнатий, ЛВ Підгайна, ОД Бабляк, ОМ Довгань
Клінічна хірургія, 29-32, 2016
22016
Реалізація правоохоронної функції в діяльності Національної поліції України
ОІ Довгань
ББК 67 (4УКР) П 68 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ, 88, 2015
22015
Біологічний вік, як інтегральний показник функціонального стану людини
ОО Ковтун, ОА Ковтун, АА Повєткіна, АА Поветкина
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2015
22015
Мистецтво в соціологічних теоріях ХІХ–початку ХХ століття
ОВ Довгань
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 311-314, 2013
22013
Проблеми безробіття сільського населення та шляхи його вирішення
АП Сава, МГ Саєнко, ОМ Довгань
Науковий вісник НЛТУ України 22 (10), 2012
22012
Сфера адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України як об’єкт запровадження системи управління якістю
ОІ Довгань
Форум права, 319-325, 2010
22010
Закономірності перебудови структур довгих кісток в умовах помірних динамічних навантажень
ОМ Довгань, ЯІ Федонюк
Український морфологічний альманах 4 (2), 50-52, 2006
22006
Хірургічне лікування вираженої мітральної недостатності при пролапсі мітрального клапана
SI Mokhnatyi, OM Dovgan
Ukrainian journal of cardiovascular surgery, 40-45, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20