Подписаться
Лилия Сушенцева (Sushentseva Liliia)
Лилия Сушенцева (Sushentseva Liliia)
Национальный университет "Львовская политехника"
Подтвержден адрес электронной почты в домене lpnu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
ЛЛ Сушенцева
Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011
1522011
Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: теорія і практика : монографія / Лілія Леонідівна Сушенцева …
Л Сушенцева
Кривий Ріг: Видавничий дім, 2011
1522011
Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах
ЛЛ Сушенцева
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2012
542012
Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах
ЛЛ Сушенцева
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2012
542012
Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах
ЛЛ Сушенцева
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2012
542012
Проблема професійної мобільності у контексті міждисциплінарного підходу
ЛЛ Сушенцева
Теорія і методика професійної освіти 1, 3-11, 2011
502011
Професійна мобільність як сучасна педагогічна проблема
Л Сушенцева
Креативна педагогіка: наук.-метод. журн, 129-136, 2011
322011
Розвиток творчості учнів
ВФ Калошин, ДВ Гоменюк, ЛЛ Сушенцева
Х.: Основа, 2008
202008
Управління системою методичної роботи в сучасному професійно-технічному училищі
ЛЛ Сушенцева
Кривий Ріг, 1999
201999
Вплив професійної мобільності на конкурентоздатність фахівця на сучасному ринку праці
ЛЛ Сушенцева, ОО Сушенцев
Молодий вчений, 568-572, 2016
192016
Педагогічні засади розвитку творчості в учнів навчальних закладів професійно-технічної освіти: Методичний посібник
ВФ Калошин, ДВ Гоменюк, ЛЛ Сушенцева
К.: Київська Русь, 2008
132008
Формування професiйної мобiльностi майбутнiх квалiфiкованих робiтникiв у професiйно-технiчних навчальних закладах: теорiя i практика: монографiя/Лiлiя Леонiдiвна Сушенцева; за …
ЛЛ Сушенцева
Кривий Р^: Видавничий Дiм, 2011
122011
Професійна мобільність педагога як умова його конкурентоздатності на сучасному ринку освітніх послуг
Л Сушенцева, Г Шевчук, Л Дольнікова
Молодь і ринок, 6-12, 2016
112016
Зарубіжний досвід інноватики в сфері взаємодії професійно-технічних навчальних закладів з роботодавцями та науковими установами
І Савченко, ТВ Волкова
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2011
102011
Нові підходи до організації методичної роботи в школах
Л Сушенцева
Рідна школа, С.39-41, 1998
101998
Психологічні аспекти формування професійної мобільності як умови гуманізації сучасної освіти
ЛЛ Сушенцева
ЛЛ Сушенцева Режим доступу: http://conf. vntu. edu. ua/humed/2010/txt …, 2008
92008
Формування ключових компетенцій учнів у навчально-виробничому процесі професійно-технічного навчального закладу
ЛЛ Сушенцева
Педагогіка і психологія, 57-63, 2012
82012
Проблема профессиональной мобильности в контексте междисциплинарного подхода
Л Сушенцева
Теория и методика профессионального образования, 7, 2011
82011
Основи професійної мобільності: навчальнометодичний посібник/Лілія Леонідівна Сушенцева; Інститут ПТО НАПН України
ЛЛ Сушенцева
Кривий Ріг: Видавничий дім, 2011
82011
Методика Шаталова ВФ: сутність, здобутки, перспективи
ВФ Калошин, ЛЛ Сушенцева, ДВ Гоменюк
Київська Русь, 2008
82008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20