Ольга Степанівна Худоярова / Худоярова О.С./ Olga Khudoyarova / Khudoyarova O.S/ Худоярова Ольга Степановна
Ольга Степанівна Худоярова / Худоярова О.С./ Olga Khudoyarova / Khudoyarova O.S/ Худоярова Ольга Степановна
Старший викладач, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського/ VSPU
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Регенерация смеси сорбентов после очистки оборотных вод производства безалкогольных напитков
АП Ранский, ОC Худоярова, ОА Гордиенко, ТС Титов, РД Крикливый, ...
Хімія і технологія води. Т. 41,№ 5: 537–544., 2019
52019
Композиційні матеріали та консистентні мастила з підвищеними трибологічними властивостями
АП Ранський, ОА Гордієнко, ОС Худоярова, РД Крикливий, ...
Матеріали VІ-ої міжнародної конференції «Проблеми довговічності матеріалів …, 2018
52018
Regeneration of Sorbents Mixture After the Purification of Recycled Water in Production of Soft Drinks
AP Ranskiy, OS Khudoyarova, OA Gordienko, TS Titov, RD Kryklyvyi
Journal of Water Chemistry and Technology 41 (5), 318-321, 2019
42019
Adsorptive regeneration of used industrial oils
O Khudoyarova, O Gordienko, T Titov, A Ranskiy, A Dykha
Хмельницький національний університет, 2020
32020
Desulfurization of Industrial Water-Alkaline Solutions and Receiving New Plastic Oils
O Khudoyarova, O Gordienko, A Blazhko, T Sydoruk, A Ranskiy
Polish Society of Ecological Engineering, Scientific Publishing House, 2020
22020
Знесірчення промислових сульфідно-лужних розчинів сумішевими сорбентами
ОC Худоярова, ОА Гордієнко, ТС Тітов, АП Ранський, РД Крикливий, ...
Вінницький національний технічний університет, 2020
22020
Регенерація відпрацьованих індустріальних олив
БВ Коріненко, ОС Худоярова, СП Прокопчук
Вінницький національний технічний університет, 2020
22020
Десульфуризація промислових водно-лужних розчинів та отримання нових пластичних мастил
ОC Худоярова, ОА Гордієнко, АВ Блажко, ТІ Панченко, АП Ранський
Матеріали 3-ї міжнародної науково-практичної конференції «Водопостачання та …, 2019
22019
Модифікація поверхні сумішевих сорбентів сульфід-іонами для очищення гальванічних промивних вод процесу міднення
ОC Худоярова, ОА Гордієнко, ТІ Сидорук, ТС Тітов, АП Ранський
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут …, 2020
12020
Регенерація суміші сорбентів виробництва безалкогольних напоїв
ОC Худоярова, РД Крикливий, ОА Гордієнко, ТС Тітов
ХІІ Менделєєвські читання: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф …, 2019
12019
Cумісна переробка фосфатів і сульфатів газовідновним методом з одержанням сульфідів фосфору
ОС Худоярова
Молодий вчений, 2018
12018
Спосіб регенерації відпрацьованих мінеральних олив
ОС Худоярова, ОА Гордієнко, ТС Тітов, АП Ранський, БВ Коріненко, ...
Державне підприємство" Український інститут інтелектуальної власності …, 2021
2021
Integration of technological cycles of industrial waste processing
O Khudoyarova, A Ranskiy, B Korinenko, O Gordienko, T Sydoruk, ...
Journal of Ecological Engineering 22 (6), 209-213, 2021
2021
Особливості термодеструкції вторинної полімерної сировини
БВ Коріненко, ОC Худоярова, МВ Хутько, АП Ранський, БВ Кориненко, ...
Вінницький національний технічний університет, 2021
2021
Комплексне сорбційне очищення промислових стічних вод від сульфід-та купрум (ІІ)-іонів
ОС Худоярова
Вінниця, 2021
2021
Адсорбційне очищення промислових стоків від сульфід-та гідросульфід-іонів
ОC Худоярова, МВ Хутько, АП Ранський
Вінницький національний технічний університет, 2021
2021
Adsorptive desulfurization of industrial wastewatern
O Khudoyarova, O Gordienko, T Sydoruk, T Titov, R Petruk, S Prokopchuk
Environmental Problems, 2 (5), 2020, 102-106, 2020
2020
Особливості комплексного водоочищення промислових стічних вод від Cu2+, S2-, HS--іонів сорбційним методом
АП Ранський, ОC Худоярова, ОА Гордієнко, РД Крикливий
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020
2020
Оптимізація очищення водно-цукрового сиропу регенерацією суміші сорбентів
ОC Худоярова, АП Ранський, ОА Гордієнко, ТС Тітов, РД Крикливий
ТОВ «ТВОРИ», 2020
2020
Практичне використання пірокарбону низькотемпературного піролізу
БВ Коріненко, АП Ранський, ОC Худоярова, ДР Латуша
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20