Николай Бурмака, Микола Бурмака, Nikolay Burmaka
Николай Бурмака, Микола Бурмака, Nikolay Burmaka
доцент кафедри економіки підприємства Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Verified email at khadi.kharkov.ua
TitleCited byYear
Управління розвитком підприємства на прикладі підприємств будівельної галузі.
ММ Бурмака, ТМ Бурмака
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2011
432011
Сек'юритизація як інструмент регулювання ринку позикового капіталу: міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні
МО Бурмака
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2008
182008
Управлiння розвитком пiдприємства (на прикладi пiдприємств будiвельної галузi): монографiя
ММ Бурмака, ТМ Бурмака
122011
Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні
ОМ Мозговий, МО Бурмака
Ринок цінних паперів України, 34-40, 1997
111997
Сучасний стан та перспективи розвитку мережі автомобільних доріг загального користування
ІА Дмитрієв, ММ Бурмака
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 64-72, 2013
102013
Дослідження сутності поняття розвиток соціально-економічної системи
ВГ Шинкаренко, ММ Бурмака
Економіка транспортного комплексу, 73-86, 2013
92013
ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ «РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО‐ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ»
ММ Бурмака
Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали, 248, 2013
72013
Галузеві особливості розвитку дорожнього господарства
V Shinkarenko, M Burmaka
Экономика транспортного комплекса, 2011
72011
Класифікація типів розвитку соціально-економічних систем
ММ Бурмака
Економіка транспортного комплексу, 37-50, 2014
62014
Фондовий ринок України: законодавче регулювання: навч.-метод. посіб.
МО Бурмака, ДС Бутенко, АТ Головко
К.: АДС УМКЦентр, 2009
62009
Здійснення DvP на фондовому ринку України: міжнародний досвід та особливості впровадження
МО Бурмака, С Антонов
Вісник НБУ, 161, 2009
62009
Саморегулювання на фондовому ринку: суперечливість концепцій та адаптація міжнародних стандартів в Україні
М Бурмака
Ринок цінних паперів України, 11-18, 2007
62007
Регулювання фондового рину в Україні
МО Бурмака
Фінанси україни, 83, 1998
61998
Визначення ставки дисконту оцінки інвестиційних проектів державно-приватних партнерств
ММ Бурмака
Сталий розвиток економіки, 150-155, 2014
52014
Громадянська культура як детермінанта становлення демократії в українському суспільстві
МП Бурмака
Політол. вісн.–К.: ІНТАС, 261-278, 2009
52009
Розвиток фондового ринку і політика державного дирижизму в Україні
М Бурмака
Ринок цінних паперів України, 3-10, 2006
52006
Ідентифікація креативних інвестицій в глобальній економіці
ДГ Лук’яненко, ДГ Лукьяненко, МО Бурмака, НА Бурмака, ТО Галахова, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
42016
Основні напрямки вдосконалення нормативної бази фондового ринку України
МО Бурмака, СМ Антонов
Цінні папери України, 13-28, 2008
42008
Исследование сущности понятия «Развитие социально-экономической системы»
ВГ Шинкаренко, НН Бурмака
Экономика транспортного комплекса, 2013
32013
Исследование сущности понятия «Развитие социально-экономической системы»
ВГ Шинкаренко, НН Бурмака
Экономика транспортного комплекса, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20