Ілля Андрійович Дмитрієв, Илья Андреевич Дмитриев, Illia A. Dmytriiev
Ілля Андрійович Дмитрієв, Илья Андреевич Дмитриев, Illia A. Dmytriiev
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Verified email at khadi.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основы теории транспортных систем
ПФ Горбачев, ИА Дмитриев
Харьков: Изд-во ХНАДУ, 17-43, 2002
642002
Визначення поняття управління змінами, як основної складової діяльності сучасного підприємства
ІА Дмитрієв, НМ Курилова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 102-106, 2013
232013
Управління економічною безпекою автотранспортного підприємства. Монографія
ІА Дмитрієв, АО Близнюк, ВЮ Онісіфорова
Харків: ХНАДУ, 2014
222014
Визначення переліку складових економічної безпеки підприємства
ІА Дмитрієв, АО Близнюк
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/2011_23_1/33DmBl. html, 2011
192011
Экономика предприятий автомобильного транспорта: Учебное пособие
ИА Дмитриев, ОМ Жарова
Харьков: ХНАДУ, 2004
192004
Формирование социального рыночного хозяйства: институциональный аспект
СЮ Дефорж
ХНАДУ, 2007
152007
Соціально-економічні аспекти підприємницької діяльності
ІА Дмитрієв
Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку …, 2011
13*2011
Соціально-економічні аспекти підприємницької діяльності: монографія
ІА Дмитрієв
Харків: ВД «Інжек, 2007
132007
Управління ризиком рейдерського захоплення підприємства. Монографія
ІА Дмитрієв, ВЮ Нестеренко
Харків: ХНАДУ, 2010
122010
Сучасний стан та перспективи розвитку мережі автомобільних доріг загального користування
ІА Дмитрієв, ММ Бурмака
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 64-72, 2013
112013
Маркетинг: навч. посіб.
ВГ Шинкаренко
Харків: ХНАДУ, 2002
102002
Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства та управління її показниками (на прикладі АТП Харківського регіону)
ІА Дмитрієв, ЯС Левченко
Актуальні проблеми економіки, 89-98, 2017
92017
The world experience and a unified model for government regulation of development of the automotive industry
IA Dmytriiev, IY Shevchenko, VM Kudryavtsev, OM Lushnikova, ...
Public Policy and Administration 18 (3), 46-58, 2019
82019
Сутність та місце економічної безпеки підприємства в системі забезпечення економічної безпеки держави
ІА Дмитрієв, АО Близнюк
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_3_2 …, 2011
82011
Оценка экономической стабильности предприятия
ИА Дмитриев, АН Сологуб
Вісник НТУ «ХПІ» : збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний …, 2007
82007
Трансплантация институтов как форма становления социальной рыночной экономики
СЮ Дефорж, ИА Дмитриев
Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая, 167-171, 2007
72007
Management of economic safety of motor transport enterprise: monograph [Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu avtotransportnoho pidpryiemstva: monohrafiia]
I Dmytriiev, A Blyzniuk, V Onisiforova
Kharkiv 216, 2018-83, 2014
62014
Активізація підприємницької діяльності промислових підприємств: дис.… д-ра екон. наук: 08.00. 04 «Економіка та упраління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
ІА Дмитрієв
Луганськ, 2010
62010
Концепція активізації підприємницької діяльності промислових підприємств
ВМ Гриньова, ІА Дмитрієв
Інститут економіки промисловості НАН України, 2008
62008
Економіка підприємства: навч. посібник
ІА Дмитрієв
Х.: ФОП Бровін ОВ, 2018
52018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20