Подписаться
Ілля Андрійович Дмитрієв, Илья Андреевич Дмитриев, Illia A. Dmytriiev
Ілля Андрійович Дмитрієв, Илья Андреевич Дмитриев, Illia A. Dmytriiev
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене khadi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник
ІМ Сотник, ЛМ Таранюка
Сотник. Суми: ВТД «Університетська книга, 2018
73*2018
Основы теории транспортных систем
ПФ Горбачев, ИА Дмитриев
Харьков: ХНАДУ, 202, 2002
702002
Визначення поняття управління змінами, як основної складової діяльності сучасного підприємства
ІА Дмитрієв, НМ Курилова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 102-106, 2013
262013
Управління економічною безпекою автотранспортного підприємства. Монографія
ІА Дмитрієв, АО Близнюк, ВЮ Онісіфорова
Харків: ХНАДУ, 2014
242014
Визначення переліку складових економічної безпеки підприємства
ІА Дмитрієв, АО Близнюк
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/2011_23_1/33DmBl. html, 2011
212011
Экономика предприятий автомобильного транспорта: Учебное пособие
ИА Дмитриев, ОМ Жарова
Харьков: ХНАДУ, 2004
212004
Економіка підприємства: навчальний посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів
ІА Дмитрієв, ІЮ Шевченко
Х.: ХНАДУ, 2018
18*2018
Стратегічне управління: навч. посібник
ОМ Тищенко
Х.: ХНАДУ, 2016
172016
Формирование социального рыночного хозяйства: институциональный аспект
СЮ Дефорж
ХНАДУ, 2007
152007
Соціально-економічні аспекти підприємницької діяльності
ІА Дмитрієв
Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку …, 2011
13*2011
Управління ризиком рейдерського захоплення підприємства. Монографія
ІА Дмитрієв, ВЮ Нестеренко
Харків: ХНАДУ, 2010
132010
Соціально-економічні аспекти підприємницької діяльності: монографія
ІА Дмитрієв
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2007
132007
The world experience and a unified model for government regulation of development of the automotive industry
IA Dmytriiev, IY Shevchenko, VM Kudryavtsev, OM Lushnikova, ...
Public Policy and Administration 18 (3), 46-58, 2019
122019
Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства та управління її показниками (на прикладі АТП Харківського регіону)
ІА Дмитрієв, ЯС Левченко
Актуальні проблеми економіки, 89-98, 2017
122017
Сучасний стан та перспективи розвитку мережі автомобільних доріг загального користування
ІА Дмитрієв, ММ Бурмака
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 64-72, 2013
122013
Маркетинг: навч. посіб.
ВГ Шинкаренко
Харків: ХНАДУ, 2002
112002
Економіка підприємств автомобільного транспорту: підручник
ОС Іванілов, ІА Дмитрієв, ІЮ Шевченко
Х.: Стиль-Издат, 2017
92017
Сутність та місце економічної безпеки підприємства в системі забезпечення економічної безпеки держави
ІА Дмитрієв, АО Близнюк
Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, 157, 2011
92011
Економіка і бізнес: навчальний посібник
ІА Дмитрієв
Х.: ФОП Бровін ОВ, 2018
82018
Оценка экономической стабильности предприятия
ИА Дмитриев, АН Сологуб
Вісник НТУ «ХПІ» : збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний …, 2007
82007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20