Евгения Анатольевна Захарина, Євгенія Анатоліївна Захаріна, Ye Zakharina
Евгения Анатольевна Захарина, Євгенія Анатоліївна Захаріна, Ye Zakharina
Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
Подтвержден адрес электронной почты в домене zhu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування мотивації до рухової активності у процесі фіз. виховання студентів вищих навчальних закладів
ЄА Захаріна
Національний ун-т фіз. виховання і спорту України.-Київ, 2008
872008
Формирование мотивации к двигательной активности в процессе физического воспитания студентов высших учебных заведений
ЕА Захарина
На соиск. ученой степни канд. наук по физ. восп. и спорту 24 (02), 2008
512008
Мотивация к физкультурно-оздоровительной деятельности студентов
ЕА Захарина
Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2009
262009
Анализ физического здоровья студентов Классического приватного университета
ЕА Захарина
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2009
232009
Аналіз захворюваності студентів гуманітарних ВНЗ
О Благій, Є Захаріна
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 8-11, 2006
232006
Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування технологій оздоровчого фітнесу
ЄА Захаріна
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
222015
Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи: теорія та методика
Є Захаріна
Запоріжжя : КПУ, 2012
222012
Організаційні умови вдосконалення фізичного виховання у вищому закладі освіти
ЄА Захаріна
Спортивний вісник Придніпров’я 1, 64-67, 2007
222007
Peculiarities of professional preparation of physical education students for health-related activities
HV DANYLEVYCH MYROSLAVA, ZAKHARINA IEVGENIIA, HRYBOVSKA IRYNA, ROMANCHUK OLHA
Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 20 (44), pp 318-323, 2020
19*2020
Peculiarities of professional preparation of physical education students for health-related activities
M Danylevych, I Zakharina, I Hrybovska, O Romanchuk, V Hutsulyak
192020
Рухова активність студентів вищих навчальних закладів
Є Захаріна
ЛДІФК, 2004
182004
Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи
ЄА Захаріна
Класичний приватний університет, 2013
17*2013
Формування мотивацiї до рухової активностi у процесi фiзичного виховання студентiв вищих навчальних закладiв
ЕА Захарiна
112008
Організаційно-педагогічні умови формування мотивації студентів до рухової активності в процесі фізичного виховання
ОЛ Благій, Є Захаріна
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 92-95, 2009
102009
Анализ факторов здорового образа жизни, определяющих эффективность процесса физического воспитания студентов
ЕА Захарина
Дні науки: Міжнар. наук.-прак. конф.–Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ 3, 294-295, 2005
102005
Структура двигательной активности студентов нефизкультурных ВУЗов
А Благий, Е Захарина
Современный спорт и спорт для всех 7, 337-339, 2004
102004
Изучение мотивов и интересов студентов к физкультурно-оздоровительным занятиям
АЛ Благий, ЕА Захарина
Современный олимпийский спорт и спорт для всех: VII Междунар. науч. конгресс …, 2003
92003
Technology for correcting postural disorders in primary school-age children with hearing impairment during physical education
MO VITALII KASHUBA, SVITLANA SAVLIUK, LIUDMYLA CHALII, IEVGENIIA ZAKHARINA ...
Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 20, pp 939 – 945,, 2020
8*2020
Позакласна та позашкільна оздоровчо-виховна робота як передумова зміцнення здоров’я школярів
ЄА Захаріна
Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання і спорту: зб …, 2011
72011
Використання засобів настільного тенісу в процесі фізичного виховання студентів
ЄА Захаріна, ТА Глоба
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2011
72011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20