Follow
Борщевський Петро Прокопович
Борщевський Петро Прокопович
Академік УААН, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Продовольча безпека країни: стан і тенденції
П Борщевський, Л Дейнеко
Розбудова держави, 66-73, 2007
862007
Удосконалення управління природокористуванням в АПК
СІ Дорогунцов, ПП Борщевський, БМ Данилишин
К.: Урожай 125, 3, 1992
821992
Підвищення ефективності розвитку і розміщення харчової промисловості
ПП Борщевський, ЛГ Чернюк, ОБ Шмаглій
К.: Наукова думка, 1994
711994
Підвищення ефективності використання, відтворення і охорони земельних ресурсів регіону
ПП Борщевський, МО Чернюк, ВМ Заремба, ПІ Коренюк, ВО Князьков
К.: Аграрна наука, 1998
601998
Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України
СІ Дорогунцов, ЛГ Чернюк, ПП Борщевський, БМ Данилишин, ...
К.: Нічлава 690, 82, 2002
562002
Стратегічні проблеми розвитку рибного господарства України
ПП Борщевський, МС Стасишен, НВ Алесіна
Стратегія розвитку України: наук. жур.–К.: Книжкове видавництво НАУ, 370-388, 2004
412004
Харчова промисловість України: сучасні тенденції та перспективи розвитку
П Борщевський, М Сичевський, В Троян
Економіка України, 45-49, 2003
412003
Регіональні агропромислові комплекси України (теорія та практика розвитку)
ПП Борщевський, ВО Ушкаренко, ЛГ Чернюк, ЛО Мармуль
К.: Наукова думка, 1996
401996
Эффективность свеклосахарного производства
ПП Борщевский
Технiка, 1977
261977
Экономика, организация и планирование сахарного производства
ПП Борщевский, МД Свиргун
М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982
251982
Интенсификация производства в пищевой промышленности
ПП Борщевский
К.: Урожай 136, 1989
221989
Совершенствование хозяйственного механизма в пищевой промышленности
ПП Борщевский, АА Заинчковский, ВС Кучук
К.: техника 157, 4, 1984
191984
Економіко-екологічні аспекти розвитку продовольчої сфери в світовому та регіональному вимірах
ПП Борщевський
Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія: Економіка та …, 2001
172001
Региональная специализация сельскохозяйственного производства Украины
ПП Борщевский, ДК Прейгер, РА Иванух
Украинская ССР/ПП Борщевский и др.–К, 1989
151989
Пищевая промышленность Украины: современные тенденции и перспективы развития
П Борщевский, Н Сычевский, В Троян
Экономика Украины, 45-49, 2003
142003
Транспарентність інноваційної діяльності як необхідна умова існування та розвитку харчової промисловості України
ЖВ Дерій, НВ Завгородня
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 264-267, 2016
122016
Природокористування в агропромисловому комплексі України (територіальний аспект)
ПП Борщевський, ЛГ Чернюк
Борщевський ПП, Чернюк ЛГ, Якушик ІД–К: РВПС України НАН України, 1998
111998
Методологічні основи економічної оцінки використання, відтворення і збереження природних ресурсів в продовольчому комплексі
ПП Борщевський, АО Коваленко
Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія “Економіка та …, 2001
102001
Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 року: в 2 т.
СІ Дорогунцов, ПП Борщевський, БМ Данилишин
К.: РВПС 1, 292, 2000
92000
Економічні проблеми охорони земель на нинішньому етапі розвитку земельних відносин
О Бредіхін
Землевпорядний вісник, 13-18, 2012
82012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20