Follow
Борщевський Петро Прокопович
Борщевський Петро Прокопович
Академік УААН, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Удосконалення управління природокористуванням в АПК
СІ Дорогунцов, ПП Борщевський, БМ Данилишин
К.: Урожай 125, 3, 1992
781992
Продовольча безпека країни: стан і тенденції
П Борщевський, Л Дейнеко
Розбудова держави, 66-73, 2007
752007
Підвищення ефективності розвитку і розміщення харчової промисловості
ПП Борщевський, ЛГ Чернюк, ОБ Шмаглій
К.: Наукова думка, 1994
621994
Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України
СІ Дорогунцов, ЛГ Чернюк, ПП Борщевський, БМ Данилишин, ...
К.: Нічлава 690, 2002
532002
Підвищення ефективності використання, відтворення і охорони земельних ресурсів регіону
ПП Борщевський, МО Чернюк, ВМ Заремба, ПІ Коренюк, ВО Князьков
К.: Аграрна наука, 1998
441998
Харчова промисловість України: сучасні тенденції та перспективи розвитку
П Борщевський, М Сичевський, В Троян
Економіка України, 45-49, 2003
382003
Регіональні агропромислові комплекси України (теорія та практика розвитку)
ПП Борщевський, ВО Ушкаренко, ЛГ Чернюк, ЛО Мармуль
К.: Наукова думка, 1996
361996
Экономика, организация и планирование сахарного производства
ПП Борщевский, МД Свиргун
М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982
241982
Эффективность свеклосахарного производства
ПП Борщевский
Технiка, 1977
231977
Интенсификация производства в пищевой промышленности
ПП Борщевский
К.: Урожай 136, 1989
221989
Совершенствование хозяйственного механизма в пищевой промышленности
ПП Борщевский, АА Заинчковский, ВС Кучук
К.: техника 157, 4, 1984
171984
Економіко-екологічні аспекти розвитку продовольчої сфери в світовому та регіональному вимірах
ПП Борщевський
Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія: Економіка та …, 2001
162001
Региональная специализация сельскохозяйственного производства Украины
ПП Борщевский, ДК Прейгер, РА Иванух
Украинская ССР/ПП Борщевский и др.–К, 1989
151989
Пищевая промышленность Украины: современные тенденции и перспективы развития
П Борщевский, Н Сычевский, В Троян
Экономика Украины, 45-49, 2003
122003
Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 року: в 2 т.
СІ Дорогунцов, ПП Борщевський, БМ Данилишин
К.: РВПС 1, 292, 2000
92000
Природокористування в агропромисловому комплексі України (територіальний аспект)
ПП Борщевський, ЛГ Чернюк
Борщевський ПП, Чернюк ЛГ, Якушик ІД–К: РВПС України НАН України, 1998
91998
Стратегічні проблеми розвитку рибного господарства України
ПП Борщевський, МС Стасишен, НВ Алесіна
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. жур./[гол …, 2004
82004
Пiдвищення ефективностi використання, вiдтворення i охорони земельних ресурсiв регiону
ПП Борщевський, МО Чернюк, ВМ Заремба, ПI Коренюк, ОП Князьков
81998
Транспарентність інноваційної діяльності як необхідна умова існування та розвитку харчової промисловості України
ЖВ Дерій, НВ Завгородня
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 264-267, 2016
72016
Методологічні основи економічної оцінки використання, відтворення і збереження природних ресурсів в продовольчому комплексі
ПП Борщевський, АО Коваленко
Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія “Економіка та …, 2001
72001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20