Борщевський Петро Прокопович
Борщевський Петро Прокопович
Академік УААН, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Удосконалення управління природокористуванням в АПК
СІ Дорогунцов, ПП Борщевський, БМ Данилишин
К.: Урожай, 4-20, 1992
731992
Продовольча безпека країни: стан і тенденції
П Борщевський, Л Дейнеко
Розбудова держави, 66-73, 2007
702007
Підвищення ефективності розвитку і розміщення харчової промисловості
ПП Борщевський, ЛГ Чернюк, ОБ Шмаглій
К.: Наукова думка, 1994
541994
Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України
СІ Дорогунцов, ЛГ Чернюк, ПП Борщевський, БМ Данилишин, ...
К.: Нічлава 690, 2002
522002
Підвищення ефективності використання, відтворення і охорони земельних ресурсів регіону
ПП Борщевський, МО Чернюк, ВМ Заремба, ПІ Коренюк, ОП Князьков
Борщевський ПП, Чернюк МО, Заремба ВМ, Коренюк ПІ, Князьков ОП–Київ …, 1998
371998
Регіональні агропромислові комплекси України (теорія та практика розвитку)
ПП Борщевський, ВО Ушкаренко, ЛГ Чернюк, ЛО Мармуль
К.: Наукова думка, 1996
371996
Харчова промисловість України: сучасні тенденції та перспективи розвитку
П Борщевський, М Сичевський, В Троян
Економіка України, 45-49, 2003
342003
Эффективность свеклосахарного производства
ПП Борщевский
Технiка, 1977
231977
Экономика, организация и планирование сахарного производства
ПП Борщевский, МД Свиргун
М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982
221982
Интенсификация производства в пищевой промышленности
ПП Борщевский
К.: Урожай 136, 1989
211989
Совершенствование хозяйственного механизма в пищевой промышленности
ПП Борщевский, АА Заинчковский, ВС Кучук
К.: техника, 1984
161984
Економіко-екологічні аспекти розвитку продовольчої сфери в світовому та регіональному вимірах
ПП Борщевський
Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія: Економіка та …, 2001
142001
Пищевая промышленность Украины: современные тенденции и перспективы развития/Н. Сычевский, В. Троян
П Борщевский
Экономика Украины, 45-49, 2003
132003
Региональная специализация сельскохозяйственного производства Украины
ПП Борщевский, ДК Прейгер, РА Иванух
Украинская ССР/ПП Борщевский и др.–К, 1989
121989
Природокористування в агропромисловому комплексі України (територіальний аспект)
ПП Борщевський, ЛГ Чернюк
Борщевський ПП, Чернюк ЛГ, Якушик ІД–К: РВПС України НАН України, 1998
101998
Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 р.: у 2 т.
СІ Дорогунцов, ПП Борщевський, БМ Данилишин
К.: РВПС 1, 292, 2000
92000
Стратегічні проблеми розвитку рибного господарства України
ПП Борщевський, МС Стасишен, НВ Алесіна
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. жур./[гол …, 2004
72004
Методологічні основи економічної оцінки використання, відтворення і збереження природних ресурсів в продовольчому комплексі
ПП Борщевський, АО Коваленко
Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія “Економіка та …, 2001
72001
Продовольственная безопасность страны: состояние и тенденции
П Борщевский, Л Дейнеко
Развитие государства, 66-73, 2000
72000
Методологічні засади оцінки регіонального розвитку харчової промисловості
ПП Борщевський, ЛВ Дейнеко, НА Савчур-Шекмар
Економіка АПК, 23-28, 1996
71996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20