Борщевський Петро Прокопович
Борщевський Петро Прокопович
Академік УААН, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Удосконалення управління природокористуванням в АПК
СІ Дорогунцов, ПП Борщевський, БМ Данилишин
К.: Урожай, 4-20, 1992
731992
Продовольча безпека країни: стан і тенденції
П Борщевський, Л Дейнеко
Розбудова держави, 66-73, 2007
722007
Підвищення ефективності розвитку і розміщення харчової промисловості
ПП Борщевський, ЛГ Чернюк, ОБ Шмаглій
К.: Наукова думка, 1994
591994
Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України
СІ Дорогунцов, ЛГ Чернюк, ПП Борщевський, БМ Данилишин, ...
К.: Нічлава 690, 2002
542002
Підвищення ефективності використання, відтворення і охорони земельних ресурсів регіону
ПП Борщевський, МО Чернюк, ВМ Заремба, ПІ Коренюк, ОП Князьков
К.: Аграрна наука, 1998
391998
Регіональні агропромислові комплекси України (теорія та практика розвитку)
ПП Борщевський, ВО Ушкаренко, ЛГ Чернюк, ЛО Мармуль
К.: Наукова думка, 1996
371996
Харчова промисловість України: сучасні тенденції та перспективи розвитку
П Борщевський, М Сичевський, В Троян
Економіка України, 45-49, 2003
362003
Эффективность свеклосахарного производства
ПП Борщевский
Технiка, 1977
261977
Экономика, организация и планирование сахарного производства
ПП Борщевский, МД Свиргун
М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982
231982
Интенсификация производства в пищевой промышленности
ПП Борщевский
К.: Урожай 136, 1989
221989
Совершенствование хозяйственного механизма в пищевой промышленности
ПП Борщевский, АА Заинчковский, ВС Кучук
К.: техника, 1984
161984
Економіко-екологічні аспекти розвитку продовольчої сфери в світовому та регіональному вимірах
ПП Борщевський
Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія: Економіка та …, 2001
142001
Региональная специализация сельскохозяйственного производства Украины
ПП Борщевский, ДК Прейгер, РА Иванух
К.: Наукова думка, 1989
141989
Пищевая промышленность Украины: современные тенденции и перспективы развития/Н. Сычевский, В. Троян
П Борщевский
Экономика Украины, 45-49, 2003
112003
Природокористування в агропромисловому комплексі України (територіальний аспект)
ПП Борщевський, ЛГ Чернюк
Борщевський ПП, Чернюк ЛГ, Якушик ІД–К: РВПС України НАН України, 1998
111998
Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 р.: у 2 т.
СІ Дорогунцов, ПП Борщевський, БМ Данилишин
К.: РВПС 1, 292, 2000
92000
Пiдвищення ефективностi використання, вiдтворення i охорони земельних ресурсiв регiону
ПП Борщевський, МО Чернюк, ВМ Заремба, ПI Коренюк, ОП Князьков
81998
Стратегічні проблеми розвитку рибного господарства України
ПП Борщевський, МС Стасишен, НВ Алесіна
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. жур./[гол …, 2004
72004
Методологічні основи економічної оцінки використання, відтворення і збереження природних ресурсів в продовольчому комплексі
ПП Борщевський, АО Коваленко
Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія “Економіка та …, 2001
72001
Продовольственная безопасность страны: состояние и тенденции
П Борщевский, Л Дейнеко
Развитие государства, 66-73, 2000
72000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20