Підписатись
Погорєлова Олена Володимирівна, Pohorielova Olena
Погорєлова Олена Володимирівна, Pohorielova Olena
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Підтверджена електронна адреса в nuos.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Перспективи фінансової діагностики як елементу управлінської системи в умовах трансформації економічного середовища
ОВ Погорєлова, ВВ Івата
Збірник наукових праць НУК, 15-20, 2014
6*2014
Управління персоналом промислових підприємств: мотиваційні впливи
ОВ Погорєлова
Миколаїв: видавництво Торубари О.С., 2011
3*2011
Управління персоналом промислових підприємств: мотиваційні впливи
ОВ Погорєлова
Миколаїв: видавництво Торубари О.С., 2011
3*2011
Функциональный подход к проектированию инновационной продукции
ЕВ Погорелова, НФ Тубальцева
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (13 (55)), 19-21, 2012
22012
Правові засади організації матеріального стимулювання праці персоналу
ОВ Погорєлова
Журнал "Економіст", 2010
22010
Технологии управления качеством в машиностроении как объект исследования и проектирования
ЕВ Погорелова, ВВ Івата
«Економіст», 17-19, 2014
12014
Методичні вказівки для вивчення курсу" Макроекономіка"
ОВ Погорєлова, ОЕ Савченко
12012
Принцип системности в разработке функциональной модели предприятия при реализации проектов и программ
ЕВ Погорелова
ІІІ Міжнародна науково-технічної конференції «Інновації в суднобудуванні та …, 2012
12012
«Принципы системности в разроботке функциональной модели предприятия при реализации проектов и програм»
ЕВ Погорелова
Миколаїв, 2012
12012
Использование функционально-стоимостного анализа в управлении эффективностью деятельности персонала
ЕВ Погорелова
Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Збірник …, 2011
12011
Управление трудовыми ресурсами в процессе реализации проекта
ЕВ Погорелова
Бизнес навигатор, 2008
1*2008
Визначальні детермінанти сучасних тенденцій формування продовольчого потенціалу
ОВ Погорєлова
Агросвіт, 36-46, 2022
2022
Еколого-економічний аналіз у системі управління природокористування
ОВ Погорєлова, ЛО Гришина
Наукові праці Кіровоградського технічного університету, 54-60, 2017
2017
Щодо оцінки конкурентоспроможності товару
ОВ Погорєлова, СА Ткаченко, АВ Гапєєва, ОГ Георгієва
2015
Економічна мотивація інноваційної діяльності підприємств морегосподарювання: монографія
ОВ Погорєлова, ВН Парсяк, ОЮ Жукова, ОП Кириченко, ...
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015
2015
Продуктивність праці як об’єкт управління //Актуальні тренди економічного розвитку України
ОВ Погорєлова, ОГ Баланенко
Матеріали Всеукраїнських наукових економічних читань з міжнародною участю з …, 2015
2015
Основні засади формування механізму стимулювання інноваційної діяльності у машинобудуванні Миколаївського регіону
ЛО Гришина, ОВ Погорєлова, НФ Тубальцева
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2015
2015
Перспективы финансовой диагностики как элемента управленческой системы в условиях трансформации экономической среды
ВВ Ивата, ЕВ Погорелова
Сборник научных трудов НУК, 2014
2014
Технология управления качеством научных проектов в вузах
ЕВ Погорелова, ОГ Левченко
Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції «Інновації в …, 2014
2014
Вдосконалення системи підготовки технологічної документації в суднобудуванні на основі функціонально-вартісного аналізу
ОВ Погорєлова, ВВ Івата
Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції«Інновації в …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20