Koval Yana
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку
ІП Мігус, МП Денисенко, ЯС Коваль
Вчені записки Університету" КРОК", 2017
52017
БАНКІВСЬКІ ІННОВАЦІЇ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ
Коваль Я.С.
Міжнародний мультидисциплінарний науковий журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової …, 2019
42019
Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки, як складової національної безпеки.
Коваль Я.С.
INFOS-2019, 36-39, 2019
4*2019
Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки
Мігус І.П., Андрієнко В.М., Коваль Я.С.
Демократичне врядування, 2017
42017
Механізм державного регулювання банківських установ України в сучасних умовах
Коваль Я.С.
Право та державне управління 2 (4), 74-82, 2017
42017
Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ
Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С.
Інвестиції: практика та досвід, 82-90, 2017
42017
THE STATE OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINIAN BANKING INSTITUTIONS AND THE EFFECT OF ECONOMIC REFORMS ON FORMATION OF ANTI-CRISIS MEASURES
Koval Y.S., Mihus I.P., Haman P.I., Andriyenko M.V.
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (29), 32-43, 2019
3*2019
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
Коваль Я.С.
Вчені записки Університету "КРОК", 176-190, 2018
32018
Державний інструментарій ідентифікації ризиків, як елемент попередження негативного впливу на економічний стан банківської системи.
Коваль Я.С.
Вчені записки Університету «КРОК», 65-74, 2019
22019
STRESS-TESTING OF COMPLEX RISKS IN THE BANKING SYSTEM, AS AN INSTRUMENT OF STATE ANTI-CRISIS MANAGEMENT
YS Koval
UKRAINIAN ASSEMBLY OF DOCTORS OF SCIENCES IN PUBLIC ADMINISTRATION 1 (12 …, 2018
22018
ANTI-CRISIS MANAGEMENT ECONOMIC SAFETY OF BANKING INSTITUTIONS ON THE STATE LEVEL: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Koval Y., Sidak V.
Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій, 20-29, 2018
22018
Важелі державного антикризового регулювання банківських установ з точки зору виникнення кризових явищ
ІП Мігус, КВ Карпова, ЯС Коваль
22017
Стан банківського сектору України з точки зору виникнення кризових явищ у державі
Коваль Я.С.
І Всеукраїнська науково-практична конференція "Економіка України в умовах …, 2018
1*2018
Моніторинг як складова антикризового управління банком у системі державного регулювання фінансової безпеки України
ЯС Коваль, ІП Мігус
Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті …, 2017
12017
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ ПРИ ДЕРЖАВНОМУ АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ
Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С.
Інвестиції: практика та досвід, 54-60, 2017
12017
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ БАНКІВСЬКІВСЬКИХ УСТАНОВ
Коваль Я.С.
Науково-практична конференція "Теорія та практика державної служби", 161-163, 2017
1*2017
Вплив державного антикризового управління на функціонування банківських установ у період фінансово-економічної кризи
Мігус І.П., Карпова К.В., Коваь Я.С.
Інвестиції: практика та досвід, 80-87, 2017
12017
THE STATE POLICY IN THE FIELD OF PROVIDING FINANCIAL SECURITY AS A COMPONENT OF NATIONAL SECURITY: THE EXPERIENCE OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES
Y Koval, N Yurkiv
Public Administration and Law Review, 10-18, 2020
2020
Формування трьохрівневої системи економічної безпеки банківських уcтанов України.
Коваль Я.С.
Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали науково …, 2020
2020
Система забезпечення економічної безпеки банківських установ України.
Коваль Я.С.
Теорія та практика менеджменту: матеріали міжнародної науково-практичної …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20