Koval Yana
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки, як складової національної безпеки.
Коваль Я.С.
INFOS-2019, 36-39, 2019
4*2019
Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку
ІП Мігус, МП Денисенко, ЯС Коваль
Вчені записки Університету" КРОК", 2017
42017
Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки
Мігус І.П., Андрієнко В.М., Коваль Я.С.
Демократичне врядування, 2017
42017
Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ
Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С.
Інвестиції: практика та досвід, 82-90, 2017
42017
Механізм державного регулювання банківських установ України в сучасних умовах
Коваль Я.С.
Право та державне управління 2 (4), 74-82, 2017
32017
Державний інструментарій ідентифікації ризиків, як елемент попередження негативного впливу на економічний стан банківської системи.
Коваль Я.С.
Вчені записки Університету «КРОК», 65-74, 2019
22019
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
Коваль Я.С.
Вчені записки Університету "КРОК", 176-190, 2018
22018
БАНКІВСЬКІ ІННОВАЦІЇ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ
Коваль Я.С.
Міжнародний мультидисциплінарний науковий журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової …, 2019
12019
ANTI-CRISIS MANAGEMENT ECONOMIC SAFETY OF BANKING INSTITUTIONS ON THE STATE LEVEL: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Koval Y., Sidak V.
Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій, 20-29, 2018
12018
Важелі державного антикризового регулювання банківських установ з точки зору виникнення кризових явищ
ІП Мігус, КВ Карпова, ЯС Коваль
12017
Роль та значення державної економічної безпеки для функціонування вітчизняних суб’єктів господарювання.
Коваль Я.С.
Сталий розвиток соціально-економічних систем в умовах глобалізаційних …, 2020
2020
Regulatory provision of academic integrity and the risk of non-expert application of legislation, regulatory documents and official recommendations.
Koval Ya.
International Conference on Academic integrity in public administration and …, 2020
2020
Ways to improve innovative technologies in the banking services of Ukraine
Koval, Ya.
Application of new technologies in management and economy ANTiM 2020 …, 2020
2020
Development of a conceptual approach to providing economic security of banking institutions at the state level.
Koval Ya.
Public administration and law review (PALR)., 55-66, 2020
2020
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
Коваль Я.С.
Вчені записки Університету «КРОК», 62-72, 2019
2019
Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва
МП Денисенко, ОВ Ольшанська, АО Мельник, НП Борецька, ІП Мігус, ...
ТОВ" ДКС центр", 2019
2019
Державний механізм управління ризиками банку в системі первинного фінансового моніторингу
Коваль Я.С.
Die relevanz und die neuheit der modernen wissenschaftlichen studien …, 2019
2019
ФОРМУЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ ТА СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ НЕЮ
КОВАЛЬ Я.С.
Рекомендованог до друку Вченою радою ВНЗ «Університету економіки та права …, 2019
2019
Передумови створення мегарегулятора державного антикризового регулювання діяльністю банківських установ України
Коваль Я.С.
Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики, 70-73, 2019
2019
Формування комплексної системи державного управління економічної безпеки банків.
Коваль Я.С.
Економіка та управління в XXI ст.: виклики та перспективи розвитку, 24-28, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20