Koval Yana
НазваПосиланняРік
Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки, як складової національної безпеки.
ЯС Коваль
INFOS-2019, 36-39, 2019
2*2019
Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ
Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С.
Інвестиції: практика та досвід, 82-90, 2017
22017
Державний інструментарій ідентифікації ризиків, як елемент попередження негативного впливу на економічний стан банківської системи.
Коваль Я.С.
Вчені записки Університету «КРОК», 65-74, 2019
12019
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
ЯС Коваль
Вчені записки Університету "КРОК", 176-190, 2018
12018
Важелі державного антикризового регулювання банківських установ з точки зору виникнення кризових явищ
ІП Мігус, КВ Карпова, ЯС Коваль
12017
Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку
ІП Мігус, МП Денисенко, ЯС Коваль
Вчені записки Університету" КРОК", 2017
12017
БАНКІВСЬКІ ІННОВАЦІЇ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ
ЯС Коваль
Міжнародний мультидисциплінарний науковий журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової …, 2019
2019
Передумови створення мегарегулятора державного антикризового регулювання діяльністю банківських установ України
ЯС Коваль
Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики, 70-73, 2019
2019
Формування комплексної системи державного управління економічної безпеки банків.
Коваль Я.С.
Економіка та управління в XXI ст.: виклики та перспективи розвитку, 24-28, 2019
2019
Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets
Laptіev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y.
Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities 1 …, 2019
2019
Actions to improve crisis management of economic security of banking institutions at the national level
Laptіev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y.
Management mechanisms and development strategies of economic entities in …, 2019
2019
Державне управління економічною безпекою підприємства. Конкурентна розвідка та протидія промисловому шпигунству
Мігус І.П., Коваль Я.С.
2019
Вдосконалення інформаційно-аналітичної системи економічної безпеки банків на державною рівня.
Коваль Я.С.
Вчені записки Університету «КРОК», 212-221, 2019
2019
THE STATE OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINIAN BANKING INSTITUTIONS AND THE EFFECT OF ECONOMIC REFORMS ON FORMATION OF ANTI-CRISIS MEASURES
Koval Y.S., Mihus I.P., Haman P.I., Andriyenko M.V.
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (29), 32-43, 2019
2019
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ІІ Булах, ОВ Шиманська, ІВ Гура, ОП Кірдан, ОО Матійко, ВВ Мельник, ...
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018
2018
STRESS-TESTING OF COMPLEX RISKS IN THE BANKING SYSTEM, AS AN INSTRUMENT OF STATE ANTI-CRISIS MANAGEMENT
YS Koval
UKRAINIAN ASSEMBLY OF DOCTORS OF SCIENCES IN PUBLIC ADMINISTRATION 1 (12 …, 2018
2018
Формування інноваційної моделі державного розвитку підприємств України
Коваль Я.С., Мігус І.П.
Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції, 10-30, 2018
2018
Механізми державного управління системою банківського нагляду та регулювання в Україні
ЯС Коваль
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2018
2018
Improving the methodical approach to evaluation of economic security of banking institutions of Ukraine
Koval Y., Laptiev S., Mihus I.
KOSICE SECURITY REVUE 8 (2), 30-40, 2018
2018
ANTI-CRISIS MANAGEMENT ECONOMIC SAFETY OF BANKING INSTITUTIONS ON THE STATE LEVEL: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Koval Y., Sidak V.
Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій, 20-29, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20