Наталія Янц
Наталія Янц
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Підтверджена електронна адреса в phdpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи діяльності волонтерів: курс лекцій
НД Янц
К.: Український ін-т соціальних досліджень.-2009.-118с, 2009
142009
Технологія проектування електронних дидактичних ресурсів
ОМ Микитюк, НВ Олефіренко, НД Янц
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2013
102013
Розвиток ідеї проблемного навчання молодших школярів у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ століття
НД Янц
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: 13.00. 01 …, 0
6
Евристичне тестове завдання як ефективний засіб діагностики й оцінювання самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів
ТМ Плохута, НД Янц
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2011
42011
Ґенеза ідеї проблемного навчання у педагогічній науці
НД Янц
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та …, 2007
42007
Риторична компетентність як складова професійної компетентності соціального педагога
НД Янц
ГНОЗІС, 2014
22014
Стимулювання студентів до самостійної діяльності, самоосвіти, самовиховання
НМ Якушко, ІТ Сіра, ЛІ Біла, НД Янц
Засоби навчальной та науково-дослідної роботи, 207-213, 2012
12012
ПИТАННЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Н Янц
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 262-270, 2017
2017
Самовиховання як засіб профілактики девіантної поведінки підлітків
Н Янц, Н Підгорна
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 364-372, 2016
2016
Активізація творчої діяльності майбутніх соціальних педагогів під час підготовки до сценарної та режисерської роботи
Н Янц
Рідна школа, 48-52, 2015
2015
Проблемні питання як невід’ємна складова проблемного навчання
НД Янц
2015
Проблема використання iнтернет-технологій у процесі вивчення дисциплін природничого циклу майбутніми педагогами
ОВ Молчанюк, НД Янц
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2012
2012
Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи
НД Янц
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2012
2012
Психолого-педагогічний підхід до визначення сутності поняття обдарованість
ОА Коваленко, НД Янц
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2011
2011
Діалог як засіб розвитку професійної компетентності майбутніх педагогів у сфері батьківської просвіти
НД Янц, ОА Коваленко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2011
2011
Формування у студентської молоді відповідального ставлення до здоров’я як актуальна соціальна та педагогічна проблема
ЮД Бойчук, ІВ Чернявська, НД Янц
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2010
2010
Генезис идеи проблемного обучения в педагогической науке
НД Янц
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2007
2007
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОсЛІДНОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ОМ Микитюк, НД Янц
Редакційна колегія: МК Подберезський-д-р пед. наук, проф. ІФ Прокопенко …, 0
Сапожников Станіслав Володимирович–докторант кафедри педагогіки
ВВ Соколовський, ОГ Стадник, ВМ Тихонович, НМ Усенко, ...
ЕТАПИ РОЗВИТКУ ІДЕЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.
Н Янц
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20