Вікторія Небрат, Небрат В.В., Nebrat V.
Вікторія Небрат, Небрат В.В., Nebrat V.
ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України", Національний університет "Києво-Могилянська
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
НазваПосиланняРік
Енциклопедія історії України у 10 т. / під. ред. Смолія В.А.; Сервітут
ВВ Небрат
К.: Наук. думка 9, 540, 2012
116*2012
Еволюція теорії державних фінансів в Україні : монографія
ВВ Небрат
НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2013
26*2013
Ретроспектива ринкових перетворень в Україн: сучасний дискурс / [ЛП Горкіна, СО Біла, ВВ Небрат та ін.]; за ред. д-ра екон. наук ЛП Горкіної; НАН України; Ін-т економіки та …
Моногрфія, 2010
25*2010
Українська фінансова думка другої половини ХІХ–початку ХХ століть
ВВ Небрат
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 2007
232007
Грошово-кредитна система України у контексті глобалізаційних процесів
ОВ Дзюблюк
ТНЕУ, 2006
19*2006
Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін
АФ Мельник, ГЛ Монастирський, ТЛ Желюк, АЮ Жуковська, АЮ Васіна, ...
Економічна думка, 2009
162009
Еволюція ринкових інститутів в Україні, монографія: у 2 ч
В Небрат, Н Супрун
К. : ДУ «Ін-т екон. та прогноз. НАН України»,, 2012
11*2012
Теоретичні аспекти становлення державних фінансів
В Небрат
ТНЕУ, 2013
102013
Генезис финансовых институтов как основа рыночных преобразований: историко-экономический анализ
ВВ Небрат
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2009
102009
Розвиток банківської системи України в умовах становлення ринкового господарства (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ІЕ Новікова, ТВ Гайдай, ВМ Фещенко, ВВ Небрат
спец. 08.00. 01/КНУ, 2009
82009
Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці ХІХ – початку ХХ ст.
В Небрат
Економіка України, С. 77–85., 2013
7*2013
Характеристика джерел вивчення історії фінансової думки України
В Небрат
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 83-88, 2012
52012
Енциклопедія державного управління : у 8 т. - Т.3. Історія державного управління
ЮВ Ковбасюк, ВВ Небрат
К. : НАДУ, 2011
5*2011
Державні видатки в системі регулювання економіки: світові тенденції та вітчизняний досвід
В Небрат
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 12-19, 2009
52009
Вклад МХ Бунге у розвиток теорії грошей, кредиту та кредитно-грошового обігу
ВВ Небрат
Історія народного господарства та економічної думки України, 253-264, 2005
52005
Наукова концепція державних доходів та оподаткування ММ Алексєєнка
ВВ Небрат
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2007
42007
Розвиток інституціональних засад в монетарній теорії О. Миклашевського
С Злупко, В Небрат
Економіка України, С. 73–81, 2005
42005
Історія, теорія та перспективи розвитку підприємництва в Україні
ВВ Небрат
Економіка і прогнозування, 144-151, 2016
32016
Формування концептуальних засад дослідження фінансів в українській економічній думці XVIII - початку ХІХ ст.
В Небрат
Історія народного господарства та економічної думки України, 9-28, 2011
3*2011
Соціально-філософські витоки теорії держави та державного господарства в українській суспільній думці XVI–XVIII ст.
ВВ Небрат
Історія народного господарства та економічної думки України, 31-44, 2009
32009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20